Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Dán NNL

2019-07-15T11:33:01+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Nội Dung Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Về Dán Nhãn Năng Lượng Tới Các Đơn Vị, Đây Là Những Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp. Hy Vọng Những Thông Tin Mà Phúc Gia® Cung Cấp Sẽ Mang Lại Nhiều Thông Tin Bổ

Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Dán NNL 2019-07-15T11:33:01+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Dán Nhãn Năng Lượng

2022-11-15T14:54:28+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Dán Nhãn Năng Lượng 2022-11-15T14:54:28+07:00

Chương Trình Quản Lý Hiệu Suất Bắt Buộc Phải Dán Nhãn Sẽ Bổ Sung 6 Nhãn Sản Phẩm Mới

2023-06-09T15:52:28+07:00

Nhãn năng lượng xác nhận có hình biểu tượng Tiết kiệm năng lượng (hay còn gọi là Ngôi sao năng lượng Việt) được hiển thị trên các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường khi những phương tiện, thiết bị này có mức hiệu suất năng lượng bằng hoặc cao hơn mức hiệu

Chương Trình Quản Lý Hiệu Suất Bắt Buộc Phải Dán Nhãn Sẽ Bổ Sung 6 Nhãn Sản Phẩm Mới 2023-06-09T15:52:28+07:00

Dùng Chung Phiếu Thử Nghiệm Có Cùng Tên Model Khác Thông Số Kỹ Thuật Để Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng

2022-11-15T14:55:06+07:00

Các sản phẩm có cùng tên Model nhưng khác thông số kỹ thuật (khác công suất, quang thông, cấu hình…) có thể sử dụng chung một phiếu kết quả thử nghiệm để công bố dán nhãn năng lượng không là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp và để giải đáp cho câu hỏi này, Phúc

Dùng Chung Phiếu Thử Nghiệm Có Cùng Tên Model Khác Thông Số Kỹ Thuật Để Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng 2022-11-15T14:55:06+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Đèn LED

2023-04-20T11:16:07+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Đèn LED 2023-04-20T11:16:07+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay

2022-07-30T08:32:09+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay 2022-07-30T08:32:09+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Bảng/ Tablet

2022-07-30T08:32:57+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Bảng/ Tablet 2022-07-30T08:32:57+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa

2022-11-15T14:56:28+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa 2022-11-15T14:56:28+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh

2022-11-15T14:57:02+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh 2022-11-15T14:57:02+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông

2022-11-15T14:57:45+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông 2022-11-15T14:57:45+07:00