Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Dán NNL

2019-07-15T11:33:01+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Nội Dung Quyết Định, Thông Tư, Nghị Định, TCVN, QCVN Về Dán Nhãn Năng Lượng Tới Các Đơn Vị, Đây Là Những Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp. Hy Vọng Những Thông Tin Mà Phúc Gia® Cung Cấp Sẽ Mang Lại Nhiều Thông Tin Bổ

Nghị Định, Quyết định, Thông Tư, QCVN, TCVN Về Dán NNL 2019-07-15T11:33:01+07:00

Danh Mục Sản Phẩm Phải Dán Nhãn Năng Lượng

2020-05-07T08:22:44+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Danh Mục Sản Phẩm Phải Dán Nhãn Năng Lượng 2020-05-07T08:22:44+07:00

Dùng Chung Phiếu Thử Nghiệm Có Cùng Tên Model Khác Thông Số Kỹ Thuật Để Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng

2019-09-06T08:16:49+07:00

Các sản phẩm có cùng tên Model nhưng khác thông số kỹ thuật (khác công suất, quang thông, cấu hình…) có thể sử dụng chung một phiếu kết quả thử nghiệm để công bố dán nhãn năng lượng không là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp và để giải đáp cho câu hỏi này, Phúc

Dùng Chung Phiếu Thử Nghiệm Có Cùng Tên Model Khác Thông Số Kỹ Thuật Để Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng 2019-09-06T08:16:49+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Đèn LED

2021-12-30T13:58:34+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Đèn LED 2021-12-30T13:58:34+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay

2021-08-09T17:47:48+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay 2021-08-09T17:47:48+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Bảng/ Tablet

2021-08-09T18:13:25+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Máy Tính Bảng/ Tablet 2021-08-09T18:13:25+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa

2021-08-10T08:26:42+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa 2021-08-10T08:26:42+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh

2021-08-10T08:28:59+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh 2021-08-10T08:28:59+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông

2021-08-10T08:33:24+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông 2021-08-10T08:33:24+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện

2021-08-10T08:37:15+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện 2021-08-10T08:37:15+07:00