Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Của Tủ Lạnh, Tủ Mát, Tủ Đông

Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng trước khi đưa các sản phẩm này ra thị trường. Do đó, các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh mặt hàng này và các đơn vị thử nghiệm phải nắm rõ thông tin chi tiết về thời gian, cách thức thực hiện, yêu cầu kỹ thuật cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng cho hoạt động thử nghiệm này. Dưới đây là các thông tin điều cần thiết đã được Phúc Gia tìm hiểu, tổng hợp và phân tích về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm này mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn năng lượng cho Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – “Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới” ban hành ngày 24/05/2023 (thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg), các sản phẩm Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông được quy định Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng này có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia, trong đó:

 • Áp dụng TCVN 7828:2013 đối với tủ lạnh, tủ đông từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023) đến hết ngày 31/02/2025.
 • Áp dụng TCVN 7828:2016 cho Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông từ ngày 01/04/2025.
 • Theo đó doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng theo lộ trình, tiêu chuẩn nói trên và bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Hiệu suất năng lượng cho Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông

Căn cứ theo Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG – “Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán Nhãn năng lượng, áp dụng với mức Hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, sản phẩm Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông được quy định như sau:

 • Tại Khoản 1, Điều 1 ghi rõ Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông gia dụng thuộc nhóm thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 • Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng yêu cầu dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp, trong đó có Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông thuộc nhóm này.
 • Theo đó doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Tủ lạnh, Tủ mát, Tủ Đông.

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm – Công bố Dán nhãn Năng lượng cho sản phẩm này không?

Thông tư số 36/2016/TT-BCT– “Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương” ban hành ngày 28/12/2016 (cùng Văn bản hợp nhất Số 23/VBHN-BCT ngày 24/03/2020). Văn bản quy định doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng (trong đó có các loại Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông), phải gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến BCT trước khi đưa các sản phẩm ra thị trường.

Bên cạnh đó, Thông tư số 36/2016/TTT-BCT cũng quy định rõ hai trường hợp phải đăng ký dán nhãn năng lượng lại gồm: Tiêu chuẩn đánh giá đã thay đổi và phương tiện và thiết bị đã đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, Thông tư này cũng quy định những điều kiện mà các tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng phải đáp ứng.

Tủ lạnh, Tủ mát, tủ đông

3) Loại máy Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm hiệu suất năng lượng?

Căn cứ theo TCVN 7828:2013TCVN 7828:2016 – Tiêu chuẩn Quốc gia về Hiệu suất năng lượng cho Tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, quy định các loại sản phẩm bắt buộc phải tham gia Thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật này như sau:

TCVN 7828:2013 (Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/02/2025)

 • Áp dụng cho Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh có dung tích đến 1.000 L sử dụng máy làm lạnh kiểu nén chạy điện.

TCVN 7828:2016 (Từ ngày 01/04/2025)

 • Áp dụng cho tủ mát, tủ lạnh và tủ đông có dung tích đến 1.000 L, được làm lạnh bằng đối lưu tự nhn hoặc lưu thông không khí cưỡng bức.
 • Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị làm lạnh bằng phương pháp hp thụ, tủ giữ lạnh thương mại (t trưng bày có mặt kính), thiết bị làm lạnh chuyên dụng (dùng trong công nghiệp và y tế)

Các đinh nghĩa liên quan:

 • Thiết bị lạnh (refrigerating appliance): Buồng được cách nhiệt, có một hoặc nhiều ngăn được khống chế ở các nhiệt độ cụ thể, có kích cỡ thích hợp, làm mát bằng đối lưu tự nhiên hoặc cưỡng bức trong đó việc làm lạnh được thực hiện bởi một hoặc nhiều máy lạnh. 
 • Tủ lạnh (refrigerator): Thiết bị được làm lạnh bằng máy làm lạnh kiểu nén chạy điện có một hoặc nhiều ngăn để bảo quản thực phẩm tươi trong điều kiện nhiệt độ cần thiết và một ngăn đông
 • Tủ kết đông lạnh/ Tủ đông (refrigerator – freezer): Thiết bị được làm lạnh bằng máy làm lạnh kiểu nén chạy điện có một hoặc nhiều ngăn để bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ quy định trong đó có ít nhất một ngăn đông.
 • T mát (refrigerator): Thiết bị lạnh được thiết kế để bảo quản thực phẩm, trong đó có tối thiểu có một ngăn bảo quản thực phẩm tươi.

Xem thêm:

 

Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Của Tủ Lạnh, Tủ Mát, Tủ Đông

4) Khi Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho các thiết bị lạnh phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nào?

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tủ mát, tủ lạnh và tủ đông và các đơn vị Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng các cần phải nắm được các quy định về các chỉ số (giá trị) về Dung sai (Sai lệch cho phép giữa giá trị đo được và giá trị công bố), Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) và Cấp hiệu suất năng lượng.

Sai lệch cho phép giữa giá trị đo được và giá trị công bố (Dung sai)

 • Nhà sản xuất phải đảm bảo giá trị dung tích đo được theo Phụ lục C, TCVN 7829:2013 (với TCVN 7828:2013) và Phụ lục H, IEC 62552-3:2015 (với TCVN 7828:2016) không được nhỏ hơn giá trị công bố quá 3% hoặc 1 L, cho phép lấy giá trị nào lớn hơn.
 • Giá trị điện năng tiêu thụ đo được theo TCVN 7829 (với TCVN 7828:2013) và TCVN 7829:2016 (với TCVN 7828:2016) không được lớn hơn giá trị công bố cộng thêm 15%.

Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) với tủ mát, tủ lạnh và tủ đông

Hiệu suất năng lượng tối thiểu với tủ lạnh, tủ đông và tủ mát được xác định theo các điều kiện quy định theo lộ trình quy định của TCVN 7828:2013, TCVN 7828:2016 và phải phù hợp với Bảng 1.

Bảng 1 – Hiệu suất năng lượng tối thiểu

Loại tủ MEPS
TCVN 7828:2013
(Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/02/2025)
TCVN 7828:2016
(Từ ngày 01/04/2025)
Tủ lạnh Emax = 0,302 Vadj + 386 Emax = 451 Vadj + 515 000
Tủ đông Emax = 0,451 Vadj + 515
Tủ mát Emax = 302 Vadj + 386 000
Chú thích:
Emax – Điện năng tiêu thụ lớn nhất trong một năm (kWh/năm)
Vadj – Dung tích quy đổi, tính bằng lít (L), được xác định theo công thức sau:
Vadj = 
Trong đó:
n – Số ngăn
Vc – Dung tích của ngăn, tính bằng lít
K– Hệ số của dung tích quy đổi quy định trong Bảng 2


Bảng 2 – Hệ số của dung tích quy đổi (Kc)

Loại ngăn Kc
TCVN 7828:2013
(Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/02/2025)
TCVN 7828:2016
(Từ ngày 01/04/2025)
Ngăn đồ hộp 0,54
Ngăn chứa rượu 0,71
Ngăn đồ uống 0,71 0,71
Ngăn thực phẩm tươi 1,00 1,00
Ngăn nhiệt độ thấp 1,07 1,07
Ngăn không sao 1,14
Ngăn một sao 1,36 1,36
Ngăn hai sao 1,57 1,57
Ngăn ba sao và bốn sao 1,79 1,79

Cấp hiệu suất năng lượng

– Chỉ số hiệu suất năng lượng (R) được tính theo công thức sau:

Trong đó:
Enăm – Điện năng tiêu thụ trong một năm (Wh/năm) xác định theo TCVN 7829:2016;
Emax – Điện năng tiêu thụ lớn nhất (Wh/năm) như quy định trong Bảng 1.

– Cấp hiệu suất năng lượng được chia từ 1 đến 5. Cấp 1 là cấp có hiệu suất năng lượng thấp nhất và Cấp 5 là cấp có hiệu suất năng lượng cao nhất, giá trị cụ thể được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 – Cấp hiệu suất năng lượng

Cp

Ch số hiệu suất năng lượng (R)
TCVN 7828:2013
(Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/02/2025)
TCVN 7828:2016
(Từ ngày 01/04/2025)
Không đạt R < 1,1
1 R 1,0 1,1 ≤ R < 1,2
2 1,0 < R 1,2 1,2 ≤ R < 1,4
3 1,2 < R 1,4 1,4 ≤ R < 1,6
4 1,4 < R 1,6 1,6 ≤ R < 1,8
5 R > 1,6 1,8 ≤ R

5) Để Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Trung tâm thử nghiệm để test?

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông chỉ cần mang 1 mẫu cho mỗi loại sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm để Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng. 

6) Các tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng là đơn vị nào?

Thủ tục Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định. Để biết trung tâm thử nghiệm mà quý khách đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không vui lòng liên hệ với đơn vị lựa chọn để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho Trung tâm/ Phòng đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là một trong những Trung tâm thử nghiệm uy tín hàng đầu trên cả nước đã được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 986/GCN-BCT.

7) Chi phí và Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy giặt gia dụng?

 • Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.
 • Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị khách hàng muốn thử nghiệm. Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy chúng tôi thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các mẫu Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông trong 05-07 ngày/ model (bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa).

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:34:43+07:00