Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt Gia Dụng

Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Máy giặt gia dụng bắt buộc phải thử nghiệm hiệu suất năng lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy, những thông tin chi tiết về thời gian, cách thức thực hiện, yêu cầu kỹ thuật cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng mà các doanh nghiệp phải nắm bắt được. Phúc Gia tìm hiểu, tổng hợp và nghiên cứu về nội dung Thử nghiệm hiệu suất năng lượng máy giặt gia dụng trong bài viết dưới đây. Hi vọng các thông tin này sẽ giúp quý khách nắm được các thông tin cần thiết và nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin liên hệ với chúng tôi để được giải đáp một cách kỹ lưỡng và nhiệt tình nhất.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy giặt gia dụng

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – “Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới” ban hành vào ngày 24/05/2023 thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg, sản phẩm Máy giặt gia dụng được quy định như sau:

 • Tại Phụ lục I có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Máy giặt gia dụng có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 8526:2013 từ ngày Quyết định này có hiệu lực;
 • Theo đó kể từ ngày 15/07/2023 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng theo TCVN 8526:2013 và bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Hiệu suất năng lượng cho Máy giặt gia dụng

Căn cứ theo Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG – “Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán Nhãn Năng Lượng, áp dụng với mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, sản phẩm Máy giặt gia dụng đươc quy định như sau:

 • Tại Khoản 1, Điều 1 có ghi rõ Máy giặt gia dụng thuộc nhóm thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 • Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng yêu cầu “thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện”.
 • Theo đó kể từ ngày 01/01/2013 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy giặt.

Hiệu Suất Năng Lượng Của Máy Giặt Quần Áo Gia Dụng

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm – Công bố Dán nhãn Năng lượng cho sản phẩm này không?

Thông tư số 36/2016/TT-BCT– “Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương” ban hành ngày 28/12/2016 (cùng Văn bản hợp nhất Số 23/VBHN-BCT ban hành ngày 24/03/2020). Văn bản này quy định doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phải gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường. Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng bao gồm:

 • Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1, Thông tư số 36/2016/TT-BCT;
 • Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;
 • Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ Điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);
 • Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

Bên cạnh đó, Thông tư số 36/2016/TTT-BCT cũng quy định rõ chỉ còn hai trường hợp phải đăng ký dán nhãn năng lượng lại gồm: Tiêu chuẩn đánh giá đã thay đổi và phương tiện và thiết bị đã đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, Thông tư này cũng quy định những điều kiện mà các tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng phải đáp ứng.

3) Máy giặt gia dụng loại nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng?

Căn cứ tại mục 1 (phạm vi áp dụng), TCVN 8526:2013 quy định “các mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng cho máy giặt gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự, có hoặc không có thiết bị gia nhiệt, sử dụng nguồn nước lạnh và/hoặc nóng, có năng suất danh định từ 2 kg đến 15 kg”. Hiểu đơn giản có các loại máy giặt gia dụng sau phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng:

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy giặt có lồng giặt và lồng vắt tách rời.

May_Giat_Gia_Dung

4) Khi Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Máy giặt gia dụng phải đảm bảo các yêu cầu về hiệu suất năng lượng gì?

Theo TCVN 8526:2013, Máy giặt gia dụng (gồm máy giặt lồng ngang và máy giặt lồng đứng) phải đảm bảo các yêu cầu về hiệu suất năng lượng sau:

Hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) quy định mức năng lượng tối thiểu của các loại máy giặt theo phương pháp xác định hiệu suất năng lượng tại Mục 5 của tiêu chuẩn như sau:

 • Máy giặt lồng đứng không được lớn hơn 23,0 Wh/kg
 • Máy giặt lồng ngang không được lớn hơn 90,0 Wh/kg

Các cấp hiệu suất năng lượng của máy giặt lồng đứngmáy giặt lồng ngang được quy định trong bảng sau. Trong đó Cấp 1 là cấp có hiệu suất năng lượng thp nhất, cấp 5 có hiệu sut năng lượng cao nhất.

Cp hiệu suất Mức hiệu suất (E)
Máy giặt lồng đứng Máy giặt lồng ngang
1 20,0 < E £ 23,0 82,0 < E £ 90,0
2 17,0 < E £ 20,0 72,0 < E £ 82,0
3 14,5 < E £ 17,0 62,0 < E £ 72,0
4 12,0 < E £ 14,5 52,0 < £ 62,0
5 £ 12,0 £ 52,0

5) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Trung tâm thử nghiệm để test?

Doanh nghiệp cần mang tối thiểu 1 mẫu đến Trung tâm thử nghiệm để thực hiện thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng được quy định tại Mục 5 của Tiêu chuẩn TCVN 8526:2013, trong đó Thời gian thử nghiệm các loại sản phẩm này được quy đinh như sau:

 • Thời gian thử nghiệm gồm ba chu kỳ giặt hoàn chnh, với chương trình giặt vi cotton.
 • Đối với máy giặt không tự động, mỗi chu kỳ hoàn chnh gồm một giai đoạn giặt, hai giai đoạn giũ/ xả và một giai đoạn vắt.
 • Đối với máy giặt tự động, chu kỳ hoàn chnh được tính tại thời điểm bắt đầu chạy chương trình giặt, không tính đến thời gian chờ do người sử dụng cài đặt, đến khi kết thúc chương trình giặt.

Vậy nên khách hàng chỉ cần mang 1 mẫu cho mỗi loại sản phẩm đến đơn vị thử nghiệm để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy giặt gia dụng. Tại đây mẫu sẽ được test qua theo chu kỳ nêu trên và xác định kết quả theo công thức tại Mục 5.4 Tiêu chuẩn này.

6) Các tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy giặt gia dụng là đơn vị nào?

Để biết trung tâm thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với đơn vị để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho Trung tâm/ Phòng đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy giặt gia dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

7) Chi phí và Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy giặt gia dụng?

 • Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.
 • Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường khoảng 10 ngày/ model. Tuy nhiên, Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy chúng tôi thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy giặt gia dụng trong 01-03 ngày/ model (bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa).

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy giặt gia dụng Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy giặt gia dụng Tại Trung tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:29:52+07:00