Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện Từ A-Z

Nồi cơm điện là một trong những sản phẩm doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng kể từ ngày 01/01/2013. Dưới đây là các thông tin đã được Phúc Gia tìm hiểu, tổng hợp và nghiên cứu về các yêu cầu kỹ thuật, cách thực hiện và kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng mà các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này cần phải nắm rõ. Hi vọng bài viết này sẽ giúp quý khách nắm được các thông tin cần thiết và nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin liên hệ với chúng tôi để được giải đáp một cách kỹ lưỡng và nhiệt tình nhất.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Nồi cơm điện?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

Căn cứ theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – “Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới” ban hành vào ngày 24/05/2023 thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg, sản phẩm Nồi cơm điện được quy định như sau:

 • Tại Phụ lục I có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Nồi cơm điện có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 8252:2015 từ ngày Quyết định này có hiệu lực;
 • Theo đó kể từ ngày 15/07/2023 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng theo TCVN 8252:2015 và bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Hiệu suất năng lượng cho Nồi cơm điện

Căn cứ theo Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG – “Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán Nhãn Năng Lượng, áp dụng với mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện“, sản phẩm Nồi cơm điện đươc quy định như sau:

 • Tại Khoản 1, Điều 1 có ghi rõ Nồi cơm điện thuộc nhóm thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 • Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng yêu cầu “thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;”.
 • Theo đó kể từ ngày 01/01/2013 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Nồi cơm điện.

Dan_NNL_Noi_Com_Dien_Nhanh_Phuc_Gia

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm – Công bố Dán nhãn Năng lượng cho sản phẩm này không?

Ngày 28/12/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT– “Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương(Bao gồm cả Văn bản hợp nhất Số 23/VBHN-BCT ban hành ngày 24/03/2020).

Thông tư quy định doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phải gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường. Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng bao gồm:

 • Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1, Thông tư số 36/2016/TT-BCT;
 • Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;
 • Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ Điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);
 • Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định rõ chỉ còn hai trường hợp phải đăng ký dán nhãn năng lượng lại gồm: Tiêu chuẩn đánh giá đã thay đổi và phương tiện và Thiết bị đã đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, Thông tư số 36/2016/TT-BCT cũng quy định những điều kiện mà các tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng phải đáp ứng.

3) Loại Nồi cơm nào thuộc Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia?

Căn cứ TCVN 8252:2015 Các loại Nồi cơm điện thuộc Chương trình dán Nhãn năng lượng Quốc Gia bao gồm các loại “nồi cơm điện thông dụng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, công sudanh định đến và bằng 2000W.  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các Nồi cơm điện sử dụng phương pháp gia nhiệt loại điện trở hoặc cảm ứng, làm việc ở áp suất khí quyển bình thường“. Cơ bản có các loại sau:

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại Nồi cơm điện có công suất danh định trên 2000W và Nồi cơm điện công nghiệp dùng bằng Gas là chủ yếu.

Thu_Nghiem_Hieu_Suat_Nang_Luong__Noi_Com_Dien

4) Đối với Nồi cơm điện tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo TCVN 8252:2015, Nồi cơm điện phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

 • Yêu cầu an toàn: Sản phẩm nồi cơm điện đảm bảo an toàn theo TCVN 5699-2-15 (IEC 60335-2-15).
 • Yêu cầu về công suất: Giá trị công sut trung bình đo được của 4 lần thử nghiệm không được sai khác so với công suất danh định quá ± 5 %.
 • Yêu cầu về hiệu suất năng lượng: Hiệu suất năng lượng ca nồi cơm điện được chia thành năm (5) cấp. Trong đó hiệu suất cấp 1 có hiệu suất năng lượng thấp nhất và hiệu suất cấp 5 có hiệu suất năng lượng cao nhất. Tương ứng với các cấp là các biểu tượng sao tương ứng cho hiệu suất của nồi cơm điện mà khách hàng muốn dán nhãn.
Công suất danh định, P
W
Cấp hiệu suất năng lượng (%)
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
P≤ 400 ≥ 72 ≥ 76 ≥ 80 ≥ 84 ≥ 88
400 <P ≤ 600 ≥ 73 ≥ 77 ≥ 81 ≥ 85 ≥ 89
600 < P≤ 800 ≥ 74 ≥ 78 ≥ 82 ≥ 86 ≥ 90
800 < P≤ 1 000 ≥ 75 ≥ 79 ≥ 83 ≥ 87 ≥ 91
1 000 < P≤ 2 000 ≥ 76 ≥ 80 ≥ 84 ≥ 88 ≥ 92


Sản phẩm nồi cơm điện khi thực hiện dán nhãn năng lượng sẽ thực hiện việc dán nhãn năng lượng so sánh có mẫu như sau:

nhan_nang_luong

5) Các Đơn vị thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Nồi cơm điện là đơn vị nào?

Căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT quy định các Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng phải đáp ứng Điều kiện sau:

 • Tổ chức thử nghiệm trong nước là tổ chức thử nghiệm đáp ứng quy định tại Chương II Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
 • Tổ chức thử nghiệm nước ngoài là tổ chức thử nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

Để biết Trung tâm thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Theo đó Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Nồi cơm điện theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

6) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Nồi cơm điện doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Căn cứ tại Điều 5, TCVN 8252:2015 có ghi rõ “Thử nghiệm được thực hiện 4 lần trên một mẫu thử (một nồi cơm điện) của mỗi model.”. Vậy nên doanh nghiệp cần mang tối thiểu 1 mẫu đến đơn vị thử nghiệm để thực hiện thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng.

7) Phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Nồi cơm điện?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm sẽ có mức chênh lệch khác nhau, Phí thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho nồi cơm điện tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Nồi cơm điện?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị khách hàng muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm. Tại đây, việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho nồi cơm điện chỉ từ 1-3 ngày/ model (bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa).

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:21:30+07:00