Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED Từ A-Z

/Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED Từ A-Z

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED đang được các nhà nhập khẩu quan tâm vì từ ngày 1/1/2020, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng Đèn LED. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng đèn LED mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

thử nghiệm đèn LED

 

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn LEDCông bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn LED?

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

 • Tại khoản 1, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Đèn LED thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
 • Trích dẫn điểm b, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp được phép Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LEDDán nhãn Năng lượng Đèn LED tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Từ 1/1/2020, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn LED.

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn LED không?

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4889/QĐ-BCT Quyết định Công bố Tiêu chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED. Trong đó có quy định Phạm vi áp dung, tiêu chuẩn thử nghiệm, đối tượng phải thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng, cũng như các yêu cầu kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng LEB tham gia chương trình dán nhãn năng lượng…

Link: https://phucgia.com.vn/quyet-dinh-4889-qd-bct-cong-bo-tcvn-dan-nhan-nang-luong-cho-den-led.html

3) Đèn LED loại nào thuộc theo Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia?

Căn cứ vào Quyết định số 4889/QĐ-BCT, tại Điều 2 Chương I có quy định tiêu chuẩn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đèn chiếu sáng LED dán nhãn năng lượng là:

 • TCVN 11844:2017 Về Đèn LED – Hiệu Suất Năng Lượng
 • TCVN 11843:2017 Phương Pháp Thử Bóng Đèn LED, Đèn Điện LED, Môđun LED

Trích dẫn từ Mục 1 (Phạm vi áp dụng) của TCVN 11844:2017 có quy định:

“Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED có balát lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 VÀ G13, sử dụng cho mục đích thông dụng, có công suất đến 60 W, điện áp danh định không quá 250 V.”

Vì vậy Đèn LED thuộc chương trình dán nhãn năng lượng phải thỏa mãn đủ 3 yếu tố sau:

 • Đèn LED có mã đầu đèn là 1 trong những mã đầu đèn sau: E27, B22, G5 và G13
 • Đèn LED có công suất đến 60 W
 • Đèn LED có điện áp danh định không quá 250 V

Nếu đèn Led thiếu ít nhất 1 trong 3 tiêu chí trên sẽ thuộc chương trình dán nhãn năng lượng tự nguyện và không bắt buộc phải thực hiện công bố và dán nhãn.

E27 B22 G5 G13

4) Các Đơn vị thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED là đơn vị nào?

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia – Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn LED theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

Để biết Đơn vị thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Link web Bộ Công Thương: http://nhannangluong.com/laboratory

Link chỉ định của Bộ Công Thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Đèn LED: https://phucgia.com.vn/bo-cong-thuong-chi-dinh-phuc-gia-lab-thu-nghiem-hieu-suat-nang-luong.html

5) Đối với đèn chiếu sáng LED tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo mục 5, chương II, Quyết Định 4889/QĐ-BCT – Yêu cầu kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng LED tham gia chương trình dán nhãn năng lượng quy định:

Yêu cầu kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng led tham gia chương trình dán nhãn năng lượng gồm: 

5.1. Công suất: Giá trị trung bình đo được không được vượt quá 108% giá trị danh định. Giá trị đo được của tất cả các mẫu không được lớn hơn 115% nhưng không nhỏ hơn 85% giá trị danh định.

5.2. Quang thông đèn: Giá trị trung bình đo được không được nhỏ hơn 90% giá trị danh định, và giá trị đo được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 85% giá trị danh định.

5.3. Tuổi thọ tối thiểu là: 12.000h

5.4. Yêu cầu về an toàn

Các sản phẩm tham gia chương trình dán nhãn năng lượng phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn theo quy định hiện hành:

5.5. Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng được tính bằng tỷ số giữa quang thông ban đầu đo được và công suất ban đầu đo được.

Đối với các bóng đèn LED có balát lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 và G13, mức hiệu suất năng lượng không được thấp hơn mức quy định trong Bảng 1 và Bảng 2

Bảng 1. Giá trị hiệu suất sáng đối với bóng đèn LED có balát lắp liền

Mức hiệu suất năng lượng

Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)

Nhiệt độ màu ≥ 4 000

Nhiệt độ màu < 4 000

MEPS

70

60

Bảng 2. Giá trị hiệu suất sáng đối với bóng đèn LED hai đầu

Mức hiệu suất năng lượng

Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)

Nhiệt độ màu ≥ 4 000

Nhiệt độ màu < 4 000

MEPS

90

80

Các loại đèn LED khác: Không quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Ngoài ra, theo Mục 4 – TCVN 11844:2017, Đèn LED cần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

 • Công suất ban đầu: Giá trị trung bình đo được không được vượt quá 107,5 % giá trị danh định & Giá trị đo được của tất cả các mẫu không được lớn hơn 110 % nhưng không nhỏ hơn 90 % giá trị danh định
 • Quang thông ban đầu: Giá trị trung bình đo được không được nhỏ hơn 92,5 % giá trị danh định, và giá trị đo được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 90 % giá trị danh định
 • Hiệu suất năng lượng: Giá trị trung bình tính được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị quy định trong Bảng 1 và Bảng 2 tương ứng.
 • Chỉ số thể hiện màu (CRI): Chỉ số thể hiện màu danh định phải lớn hơn hoặc bằng 80 & Giá trị đo được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng giá trị danh định trừ đi 3.
 • Hệ số duy trì quang thông: Giá trị quang thông đo được ở thời điểm 25 % tuổi thọ danh định (với tối đa là 6000 h) không được nhỏ hơn giá trị quang thông liên quan đến hệ số duy trì quang thông danh định ứng với tuổi thọ lớn nhất được nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền xác định và cung cấp
 • Tuổi thọ: Nhà chế tạo phải công bố tuổi thọ của sản phẩm, với giá trị tối thiểu là 20000 h.

6) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Theo Bảng 1, Mục 4.1 – TCVN 11844:2017, số lượng mẫu thử nghiệm điển hình nhỏ nhất là 5 mẫu.

Vì vậy để thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED doanh nghiệp cần mang tối thiểu 5 mẫu đến đơn vị thử nghiệm để thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho Đèn LED

7) Phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED?

Tùy theo giá niêm yết của từng đơn vị thử nghiệm, Phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn LED?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab thử nghiệm đèn LED trong 1-2 ngày/ model.

9) 14 Thông Tin Bắt Buộc Thể Hiện Trên Bao Bì Đèn LED?

 Theo Mục 7, Chương II, Quyết định số 4889/QĐ-BCT, tất cả các sản phẩm đèn chiếu sáng LED đăng ký tham gia chương trình dán nhãn năng lượng, trên bao bì sản phẩm Đèn LED bắt buộc phải thể hiện 14 thông tin sau đây:

1) Hãng sản xuất

2) Model

3) Xuất xứ

4) Công suất (W)

5) Điện áp (V)

6) Tần số (Hz)

7) Quang thông (lm)

8) Các chỉ số CCT, CRI (áp dụng đối với môđun, bóng đèn LED phát ra ánh sáng trắng)

9) Nhiệt độ màu (°K)

10) Tuổi thọ: tính theo giờ (h)

11) Hiệu suất năng lượng (lm/W)

12) Hệ số công suất

13) Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: (kWh)

14) Thời gian bảo hành: (năm)

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng nêu rõ Việc bố trí nhãn năng lượng và các thông tin trên vỏ, bao bì sản phẩm phải đầy đủ các thông số kỹ thuật nêu trên và các thông số phải được đặt gần nhau.

thử nghiệm nhãn năng lượng đèn led

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Trung Tâm Nghiệm Phúc Gia

Mẫu công bố dán nhãn năng lượng cho đèn LED

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-11T08:24:16+07:00