Danh Mục Các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Của Việt Nam Của Các Bộ Ban Ngành

Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam (QCVN) 

Số liệu tổng hợp: Tổng số QCVN đã ban hành (tính đến hết 04/02/2016): 585 QCVN.

 

·  Bộ Công Thương: 38

·  Bộ Giao Thông Vận Tải79

·  Bộ Khoa Học Công Nghệ10

·  Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội23

·  Bộ Nông Nghiệp - Phát Triển Nông Thôn: 167

·  Bộ Tài Chính: 16

·  Bộ Tài Nguyên - Môi Trường: 70

·  Bộ Thông Tin và Truyền Thông: 107

·  Bộ Xây Dựng:14

·  Bộ Y Tế: 57

·  Bộ Công An: 3

·  Bộ Quốc Phòng: 1

  • Xếp hạng hiện tại! 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 5.0/5 - (1 Phiếu bầu)

Để lại bình luận