Danh Mục Quy Chuẩn Việt Nam Của Bộ Công Thương Đã Ban Hành

BỘ CÔNG THƯƠNG 

http://www.moit.gov.vn/ 

 

TT

QCVN đã ban hành

 

1       

QCVN QTĐ
QCVN về kỹ thuật điện
 QCVN QTĐ 5:2009/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

2       

QCVN QTĐ 6:2009/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

3       

QCVN QTĐ 7:2009/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

4       

QCVN 01:2008/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

5       

QCVN 02:2008/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp.

6       

QCVN 04:2009/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

7       

QCVN 01:2011/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

8       

QCVN QTĐ-8:2010/BCT
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

9       

QCVN 02:2011/BCT
Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

10    

QCVN 01:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

11    

QCVN 02:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí mêtan (AH1)

12    

QCVN 03:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat  dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO

13    

QCVN 04:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO

14    

QCVN 05:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ

15    

QCVN 06:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

16    

QCVN 07:2012/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện

17    

QCVN 08: 2012/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng e5, e10) tại cửa hàng xăng dầu

18    

QCVN 09: 2012/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng e5, e10) tại Kho xăng dầu

19    

QCVN 10: 2012/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp phí dầu mỏ hóa lỏng

20    

QCVN 11: 2012/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất, nhiệt điện.

21    

QCVN 01:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

22    

QCVN 02:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan

23    

QCVN 03:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan

24    

QCVN 04:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

25    

QCVN 01:2014/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

26    

QCVN 02:2014/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu

27    

QCVN 03:2014/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu

28    

QCVN 04:2014/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

29    

QCVN 01:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện

30    

QCVN 02:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các loại kíp nổ điện

31    

QCVN 03:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kíp nổ đốt số 8

32    

QCVN 04:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước

33    

QCVN 05:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

34    

QCVN 06:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp

35    

QCVN 07:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thuốc nổ Amonit AD1

36    

QCVN 08:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

37    

QCVN 09: 2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

38    

QCVN 10 : 2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

  • Xếp hạng hiện tại! 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 5.0/5 - (2 Phiếu bầu)

Để lại bình luận