Hợp Chuẩn/ Hợp Quy Đèn LED Đường Phố Theo QCVN 19:2019/BKHCN

//Hợp Chuẩn/ Hợp Quy Đèn LED Đường Phố Theo QCVN 19:2019/BKHCN

MỤC LỤC BÀI VIẾT:

I. CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN HÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG
II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/ HỢP QUY ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ THEO QCVN 19:2019/BKHCN
1.Thử nghiệm hợp quy Đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN ở đâu?
2. Đèn LED đường phố sẽ thực hiện chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận hợp quy?
3. Để chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN, doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì?
4. Hiệu lực của Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN?
5. Thời gian thử nghiệm và chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN?
6. Giá chứng nhận hợp chuẩn cho Đèn LED đường phố sản xuất trong nước theo QCVN 19:2019/BKHCN?
7. Giá chứng nhận hợp chuẩn cho Đèn LED đường phố nhập khẩu theo QCVN 19:2019/BKHCN?

Phuc_Gia_Lab_Thu_Nghiem-QCVN-19-2019

NỘI DUNG BÀI VIẾT:

I. CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHUẨN KỸ THUẬT HIỆN HÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG

Phúc Gia Lab – Quy trình, hướng dẫn, và các tài liệu cần thiết để thử nghiệm và Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy cho đèn LED đường phố được quy định bởi các văn bản sau đây của Bộ Khoa học và Công nghệ:

  • Thông tư 08/2019/TT-BKHCNThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2019 (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019);
  • QCVN 19:2019/BKHCNQuy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN ban hành kèm Thông tư 08/2019/TT-BKHCN)
  • Quyết Định 1383/QĐ-BKHCN: Đính Chính Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Đèn LED

Yêu cầu kỹ thuật của QCVN 19:2019/BKHCN đối đèn LED đường phố như sau:

TCVN 7722-2-3:2007 – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/ HỢP QUY ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ THEO QCVN 19:2019/BKHCN

1.Thử nghiệm hợp quy Đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN ở đâu?

Ngày 18/09/2020, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm cho sản phẩm Đèn LED theo QCVN 19 với 86 chỉ tiêu thử nghiệm theo Quyết định số 3084/TĐC-HCHQ ngày 18 tháng 9 năm 2020, trong đó có đầy đủ các chỉ tiêu thử nghiệm hợp quy đèn LED đường phố.

Vì vậy để thử nghiệm quy Đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN Quý doanh nghiệp có thể thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm Phúc Gia với thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
Mr. Tiến – Trưởng phòng thử nghiệm Đèn LED

Phone: 0981.996.996/ 0982.996.696
Email: lab@phucgia.com.vn

2. Đèn LED đường phố sẽ thực hiện chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận hợp quy?

Vì đèn LED đường phố không thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 19, vì vậy để chứng nhận cho đèn led đường phố theo QCVN 19, doanh nghiệp có thể thực hiện thử nghiệm tự nguyện theo TCVN 7722-2-3: 2007 và chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn này.

3. Để chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN, doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN cần chuẩn bị gồm:

a) Bản đăng ký chứng nhận hợp chuẩn của doanh nghiệp theo form đăng ký chứng nhận hợp chuẩn cho QCVN 19:2019/BKHCN (Phòng thử nghiệm Phúc Gia sẽ cung cấp cho doanh nghiệp);
b) Tài liệu kỹ thuật (mô tả kỹ thuật thiết bị, danh mục linh kiện sử dụng trong thiết bị, sơ đồ mạch….);
c) Các hình ảnh ngoại quan và chi tiết bên trong, ảnh nhãn mác của sản phẩm và linh kiện… (Phần hình ảnh thì Phòng thử nghiệm Phúc Gia sẽ hỗ trợ chụp ảnh sau khi thử nghiệm xong);
d) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm (hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt);
e) Kết quả thử nghiệm (Phúc Gia sẽ cung cấp sau khi thử nghiệm xong);
f) Đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (dành cho tổ chức đăng ký chứng nhận lần đầu);
g) Hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất (sản phẩm LED sản xuất tại Việt Nam)
h) Hồ sơ hải quan (tờ khai hải quan, invoice, sales contract, packing list, bill of lading …)
i) Hồ sơ khác (nếu có)

4. Hiệu lực của Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN?

Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố có hiệu lực trong vòng 3 năm.

5. Thời gian thử nghiệm và chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đèn led đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN?

– Thời gian thử nghiệm đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN: 10 ngày/ model

– Thời gian chứng nhận Đèn LED đường phố theo QCVN 19:2019/BKHCN: 3-7 ngày làm việc.

6. Giá chứng nhận hợp chuẩn cho Đèn LED đường phố sản xuất trong nước theo QCVN 19:2019/BKHCN?

Giá chứng nhận hợp chuẩn cho ĐÈN ĐƯỜNG trong Nước theo QCVN 19:2019/BKHCN (có hiệu lực trong vòng 3 năm): 15 triệu (cho lần đánh giá đầu tiên) + 6 triệu (cho lần đánh giá thứ 2) + 6 triệu (cho lần đánh giá thứ 3)  = 27 triệu (Chưa bao gồm VAT và Phí thử nghiệm)

Lưu ý:

  • Hợp chuẩn thì k sử dụng kết quả thử nghiệm có trước;
  • Phải qua đánh giá lấy mẫu và gửi đi thử nghiệm ở đơn vị có đủ năng lực
  • Nếu đăng ký nhiều model quá, đơn vị chứng nhận sẽ thu thêm công phân loại và lấy mẫu (Sẽ thu thêm vài triệu tùy từng trường hợp).

7. Giá chứng nhận hợp chuẩn cho Đèn LED đường phố nhập khẩu theo QCVN 19:2019/BKHCN?

– Giá chứng nhận hợp chuẩn cho ĐÈN ĐƯỜNG nhập khẩu theo QCVN 19:2019/BKHCN (có hiệu lực theo lô): 8 triệu/lô (Chưa bao gồm VAT và Phí thử nghiệm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

2021-05-07T08:33:25+07:00