Phúc Gia® – Hướng Dẫn Thử Nghiệm Thiết Bị Khuếch Đại Trong Hệ Thống
Phân Phối Truyền Hình Cáp Theo QCVN 132:2022/BTTTT

QCVN 132:2022/BTTTT là Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện đối với thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin gồm: Điện thoại không dây DECT, Máy tính để bàn (Desktop computer), Set Top Box, Tivi (iDTV), Máy tính xách tay (laptop), Máy tính bảng (tablet).

Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 132:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin. Trong đó, Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp cũng nằm trong danh sách các thiết bị phải tuân thủ và thử nghiệm theo quy chuẩn này.

Quy chuẩn an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin QCVN 132:2022/BTTTT được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn IEC 62368-1:2018, bao gồm phần chính về các yêu cầu an toàn điện (khả năng chống cháy nổ, chống điện giật…) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHUẾCH ĐẠI TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRUYỀN HÌNH CÁP Ở VIỆT NAM

Trong hệ thống phân phối truyền hình cáp ở Việt Nam, thiết bị khuếch đại tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh cho người dùng. Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp giúp tăng cường tín hiệu và giảm thiểu hiện tượng suy hao gây mờ, nhiễu. Đồng thời đảm bảo tín hiệu truyền đến các thiết bị đầu cuối như TV được ổn định và rõ nét.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của các bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp trở nên vô cùng quan trọng. Các thiết bị này khi được đưa vào sử dụng đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng và an toàn điện, đảm bảo sự tin tưởng và an tâm khi sử dụng cho người tiêu dùng. Trong đó yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất phải tuân thủ QCVN 132:2022/BTTTT về an toàn điện đối với thiết bị này trước khi lưu thông ra thị trường.

II. HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ KHUẾCH ĐẠI TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRUYỀN HÌNH CÁP THEO QCVN 132:2022/BTTTT

1. Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm an toàn điện cho Thiết bị khuếch đại này theo QCVN 132:2022/BTTTT?

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT Quy Định Danh Mục Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông (danh mục hàng hóa nhóm 2) ban hành ngày 29/03/2024 quy định:

  • Tại Phụ lục II, quy định Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp thuộc nhóm những sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy theo QCVN 132:2022/BTTTT.
  • Thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm an toàn điện đối với sản phẩm này theo QCVN 132:2022/BTTTT kể từ ngày 01/01/2024.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có đưa ra tiêu chuẩn thực hiện Thử nghiệm an toàn điện cho thiết bị này không?

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 132:2022/BTTTT “Về An Toàn Điện Đối Với Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin”. Quy chuẩn bao gồm những Quy định chung, Quy định kỹ thuật, Quy định về quản lý, Trách nhiệm của tổ chức cá nhân, và các Phụ lục để hướng dẫn chi tiết việc thử nghiệm Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp.

3. Các loại Thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp nào phải thực hiện thử nghiệm và công bố hợp quy theo quy chuẩn này?

Theo Thông tư 02/2024/TT-BTTTT và QCVN 132:2022/BTTTT, Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp thuộc phạm vi bắt buộc áp dụng là: “Thiết bị có chức năng khuếch đại tín hiệu được sử dụng trong mạng truyền hình cáp (hệ thống hữu tuyến kỹ thuật số).” Có mã số HS là 8517.62.49.

Thiết Bị Khuếch Đại Trong Hệ Thống Phân Phối Truyền Hình Cáp

4. Yêu cầu kỹ thuật đối với Thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình?

Tất cả các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị này được quy định chi tiết trong QCVN 132:2022/BTTTT, bao gồm các quy định sau:

  • Yêu cầu chung (Phân loại và các biện pháp bảo vệ chống lại các nguồn năng lượng; hiện tượng nổ; Cố định vật chất dẫn; thiết bị để cắm trực tiếp vào ổ cắm điện lưới; Khả năng xảy ra cháy hoặc điện giật do sự tiếp xúc của các vật dẫn; Yêu cầu về thành phần như ngắt kết nối thiết bị, Thiết bị đóng cắt và rơ le);
  • Yêu cầu bảo vệ đối với điện đến con người;
  • Yêu cầu bảo vệ chống cháy do điện.

Ngoài ra sản phẩm này cũng phải thực hiện thủ tục thử nghiệm, chứng nhận/ công bố hợp quy theo các quy chuẩn hiện hành khác được quy định chi tiết trong Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT.

5. Thử nghiệm an toàn điện theo QCVN 132:2022/BTTTT ở đâu?

Theo Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT, Phụ lục II nêu rõ “Không được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước, ngoài nước khi chưa được chỉ định, thừa nhận hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất để đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn kỹ thuật này.”

=> Thủ tục thử nghiệm Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp theo QCVN 132:2022/BTTTT phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được Chỉ định hoặc Thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau – MRA – Bộ TT&TT).

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được thử nghiệm an toàn điện đối với Thiết bị khếch đại tín hiệu truyền hình theo QCVN 132:2022/BTTTT (Xem chi tiết tại đây).

Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT

Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT – Quy Định Danh Mục Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

6. Chi phí Thử nghiệm an toàn điện theo QCVN 132:2022/BTTTT?

Tùy theo giá niêm yết của từng phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm Thiết bị khếch đại tín hiệu truyền hình theo QCVN 132:2022/BTTTT tại Phúc Gia đã được Phúc Gia niêm yết tại: Báo giá thử nghiệm an toàn điện cho thiết bị đầu cuối viễn thông 

7. Thời gian Thử nghiệm an toàn điện cho Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp.

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm. 

Tuy nhiên, Phúc Gia luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy thời gian thử nghiệm dự kiến đối với thiết bị này theo QCVN 132:2022/BTTTT vào khoảng 15-17 ngày/ model (bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa). 

8. Thông Tin Mẫu Thử Doanh Nghiệp Cần Cung Cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia?

Để phục vụ quá trình thử nghiệm, quý Doanh Nghiệp vui lòng cung cấp cho Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia các thông tin sau: Các thông tin cần cung cấp Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo giá Thử nghiệm

Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm 

Các bài viết liên quan: 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-05-25T11:29:19+07:00