Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT - Quy Định Danh Mục Sản Phẩm,
Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

Phúc Gia – Xin gửi tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong và ngoài nước Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT – Quy Định Danh Mục Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông (danh mục hàng hóa nhóm 2) ban hành ngày 29/03/2024.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.
  • Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ 02/2024/TT-BTTTT

Thông tư 02/2024/TT-BTTTT mang đến nhiều thay đổi có hướng hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có các nội dung nổi bật sau:

  • Không được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước, ngoài nước khi chưa được chỉ định, thừa nhận hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất để đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn kỹ thuật này.
  • Đối với QCVN 132:2022/BTTTT: Trường hợp sản phẩm, hàng hóa sử dụng bộ chuyển đổi điện áp (adaper), nếu bộ chuyển đổi điện áp đi kèm thì thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT cho sản phẩm, hàng hóa đi kèm bộ chuyển đổi điện áp, nếu bộ chuyển đổi điện áp không đi kèm thì thử nghiệm QCVN 132:2022/BTTTT cho sản phẩm, hàng hóa không kèm bộ chuyển đổi điện áp.
  • Miễn chứng nhận hợp quy cho một số trường hợp nhập khẩu tự sử dụng – được nhập khẩu tối đa 3 (ba) sản phẩm, hàng hóa đối với mỗi chủng loại trong lô hàng. Các sản phẩm, hàng hóa có băng tần hoạt động và thông số kỹ thuật đáp ứng điều kiện theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021.
  • Cho phép áp dụng sớm hơn các quy chuẩn mới QCVN 55:2023/BTTTT, QCVN 110:2023/BTTTT, QCVN 111:2023/BTTTT từ ngày 15/05/2024.
  • Hãng sản xuất và công ty nhập khẩu được lựa chọn thi hành theo một trong ba thông tư sau: Thông tư số 04/2023/TT-BTTTTThông Tư 10/2023/TT-BTTTT hoặc theo quy định tại Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT. Hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng trong thời gian từ 01/01/2024 đến trước ngày Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT có hiệu lực.
  • Giấy chứng nhận hợp quy đã được cấp trong giai đoạn tạm ngừng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ (15/07/2023 – 14/05/2024) sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận.
  • Chấp thuận sử dụng kết quả thử nghiệm của Chassis để công bố hợp quy theo QCVN 63:2020/BTTTT với một số yêu cầu về tài liệu bổ sung.
  • Bắt buộc phải hỗ trợ các băng tần quy định trong QCVN 127:2021/BTTTT, bắt buộc phải hỗ trợ cả chế độ hoạt động độc lập SA và chế độ lai ghép NSA với thiết bị điện thoại di động 5G.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT yêu cầu kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho các sản phẩm về thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2024, thay thế Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT. So với phiên bản trước thì đây thì Thông Tư này là một phiên bản bao gồm nhiều nội dung mới, không chỉ dừng ở việc sửa đổi và bổ sung.

Dưới đây là nội dung đầy đủ của Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT – Quy Định Danh Mục Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư 02/2024/TT-BTTTT

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-07-05T17:46:37+07:00