Danh Mục Sản Phẩm Phải Công Bố Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT)

/Danh Mục Sản Phẩm Phải Công Bố Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT)

Ghi Chú:

1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng.

2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website):
– Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/thu-nghiem

– Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/chung-nhan

3) Phúc Gia® sẽ thuê nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ trong bài viết này, theo những thông tin hướng dẫn dưới đây:

Phúc Gia® – Cung Cấp Danh Sách Các Sản Phẩm ICT Phải Xin Giấy Phép Nhập Khẩu Tới Các Đơn Vị, Cá Nhân, Doanh Nghiệp. Dưới Đây Là Bảng Thông Tin Chi Tiết Gồm Cả Những Tiêu Chuẩn Việt Nam Do Các Đơn Vị Nhà Nước Quy Định Và Ban Hành, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia® Tham Khảo Nhé!

Danh Mục Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT) Nhanh

Danh Mục Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT) Nhanh

Căn cứ vào:

Danh Mục Sản Phẩm Phải Công Bố Hợp Quy Thiết Bị Thu Phát Sóng (ICT)
STT  TÊN SẢN PHẨM LINK BÀI VIẾT
1 Thiết bị đầcuối
1.1 Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT https://phucgia.com.vn/hop-quy-dien-thoai-khong-day-keo-dai-thue-bao-dect.html
1.2 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
 a) Thiết bị đầu cui thông tin di động GSM https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-gsm.html
b) Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd.html
c) Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-e-utra-fdd.html
2 Thiết bị vô tuyến điện
2.1 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tn nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mtrở lên
2.1.1 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất
 a) Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-gsm.html
b) Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-2100-mhz.html
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-900-mhz.html
c) Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-e-utra-fdd.html
d) Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-mat-dat-co-ang-ten-lien.html
e) Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-lien-cho-truyen-du-lieu.html
j) Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-roi-cho-thoai-tuong-tu.html
g) Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-lien-truyen-du-lieu-thoai.html
h) Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-vo-tuyen-tuyen-diem-da-diem-duoi-1-ghz.html
i) Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-diem-da-diem-truy-nhap-fdma-dai-tan-duoi-1-ghz.html
k) Thiết bị vô tuyếđiểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-vo-tuyen-diem-da-diem-1-ghz-truy-nhap-ds-cdma.html
l) Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-diem-da-diem-duoi-1-ghz-truy-nhap-fh-cdma.html
m) Thiết bị lp thông tin di động GSM https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-gsm.html
o) Thiết bị lp thông tin di động W-CDMA FDD Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-2100-mhz.html
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-900-mhz.html
p) Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-e-utra-fdd.html
2.1.2 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
  Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2 https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-may-phat-hinh-ky-thuat-so-dvb-t2.html
2.1.3 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
 a) Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thanh-quang-ba-su-dung-ky-thuat-dieu-bien-am.html
b) Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thanh-quang-ba-su-dung-ky-thuat-dieu-tan-fm.html
c) Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-thanh-khong-day-fm-bang-tan-54-68-mhz.html
2.1.4 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
a)  Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vhf-su-dung-tren-song.html
b) Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hi https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dien-thoai-vhf-cho-luu-dong-hang-hai.html
c) Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vo-tuyen-mf-va-hf.html
d) Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vo-tuyen-uhf.html
2.1.5 Thiết bị vô tuyến nghiệp dư https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-nghiep-du.html
2.2 Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không) https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-radar-cho-di-dong-hang-hai-va-hang-khong.html
2.3 Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**)
2.3.1 Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngn dùng cho mục đích chung Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 25 MHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-25-mhz.html
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz – 1 GHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-vt-cu-ly-ngan-25-mhz-1-ghz.html
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz – 40 GHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-1-ghz-40-ghzc.html
2.3.2 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW đến 100 mW:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-dieu-che-2-4-ghz-60-mw-100-mw.html
Cho thiết bị có công sut bức xạ đẳng hướng tương đương lớn hơn 100 mW:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-wifi-bang-tan-2-4-ghz-lon-hon-100-mw.html
2.3.3 Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-5-ghz.html
2.3.4 Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-nhan-dang-vo-tuyen-tu-866-868-mhz.html
2.3.5 Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB) https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-thong-tin-bang-sieu-rong-uwb.html
2.3.6 Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-toc-do-cao-60-ghz.html
2.3.7 Thiết bị truyền hình ảnh số không dây https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-hinh-anh-so-khong-day.html
2.3.8 Thiết bị âm thanh không dây di tần 25 MHz đến 2000 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-am-thanh-khong-day-dai-25-2000-mhz.html
2.3.9 Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngn khác (***) Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 40 GHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-40-ghz.html
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần trên 40 GHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-40-ghz.html
2.4 Thiết bị truyền dẫn vi ba số
2.4.1 Thiết bị vi ba số Cho thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz:
https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-vi-ba-so-diem-1-4-ghz-55-ghz.html
Cho thiết bị vi ba số không phải là thiết bị vi ba số điểm – điểm di tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz:
https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-khong-phai-la-vi-ba-so-diem-1-4-ghz-55-ghz.html

Ghi chú: Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục I đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:

(*) Đối với quy chun này, thiết bị không phải thực hiện chứng nhận hợp quy mà chỉ thực hiện công bố hợp quy như thiết bị thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục II của Thông tư này.

(**) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

(***) Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác là thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại mục 2.3 của Danh mục tại Phụ lục I của Thông tư này.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

 TÊN SẢN PHẨM

TCVN/ QCVN KÈM THEO CÙNG GIÁ THỬ NGHIỆM TƯƠNG ỨNG

1 Thiết bị công nghệ thông tin
1.1 Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer) https://phucgia.com.vn/hop-quy-may-tinh-ca-nhan-de-ban-desktop-computer.html
1.2 Máy tính chủ (Server) https://phucgia.com.vn/dich-vu-cong-bo-hop-quy-may-tinh-chu-server-nhanh.html
1.3 Máy tính xách tay (Laptop and portable computer) https://phucgia.com.vn/hop-quy-may-tinh-xach-tay-laptop-and-portable-computer.html
1.4 Máy tính bảng (Tablet) https://phucgia.com.vn/dich-vu-cong-bo-hop-quy-may-tinh-bang-tablet-nhanh.html
1.5 Thiết bị định tuyến (Router) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dinh-tuyen-router.html
1.6 Thiết bị chuyển mạch (Switch) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-chuyen-mach-switch.html
1.7 Thiết bị cổng (Gateway) https://phucgia.com.vn/dich-vu-cong-bo-hop-quy-thiet-bi-cong-gateway-nhanh.html
1.8 Thiết bị tường lửa (Fire wall) https://phucgia.com.vn/dich-vu-cong-bo-hop-quy-thiet-bi-tuong-lua-fire-wall-nhanh.html
2 Thiết bị phát thanh, truyền hình
2.1 Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh (trừ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-giai-ma-tin-hieu-mang-truyen-hinh-tru-dvb-s-s2.html
2.2 Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2 https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-giai-ma-tin-hieu-truyen-hinh-so-ve-tinh-dvb.html
2.3 Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-giai-ma-tin-hieu-mang-truyen-hinh-cap.html
2.4 Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-giai-ma-tin-hieu-truyen-hinh-iptv.html
2.5 Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2) https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-giai-ma-tin-hieu-truyen-hinh-so-dvb-t2.html
2.6 Máy thu hình có tích hp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV) https://phucgia.com.vn/hop-quy-may-thu-hinh-dvb-t2-idtv.html
2.7 Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-khuech-dai-he-thong-truyen-hinh-cap.html
3 Thiết bị đầu cuối
3.1 Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dien-thoai-khong-day-loai-keo-dai-thue-bao.html
3.2 Thiết bị đầu cuối XDSL (trừ thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-xdsl-tru-adsl2.html
3.3 Thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+ https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-adsl2.html
4 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên
4.1 Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-dieu-che-goc-27-mhz.html
4.2 Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-dieu-che-don-bien-song-bien-27-mhz.html
4.3 Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-dan-du-lieu-toc-do-thap-5-8-ghz.html
4.4 Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-dan-du-lieu-toc-do-cao-5-8-ghz.html
4.5 Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-dan-du-lieu-toc-do-trung-binh-5-8-ghz.html
4.6 Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA) https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-trung-ke-vo-tuyen-dien-mat-dat.html
4.7 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian) https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-song-vtd-dung-cho-phat-chuan.html
4.8 Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí) https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-song-vtd-dinh-vi-va-do-dac-tu-xa.html
4.9 Thiết bị vô tuyến dẫn đường https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-vo-tuyen-dan-duong-nhanh.html
4.10 Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-vsat-hoat-dong-trong-bang-tan-c.html
4.11 Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-tb-vsat-hoat-dong-trong-bang-tan-ku.html
4.12 Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 – 3 GHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-tram-dau-cuoi-di-dong-mat-dat-qua-ve-tinh-phi-dia-tinh.html
4.13 Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku. https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-mat-dat-di-dong-bang-tan-ku.html
4.14 Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải https://phucgia.com.vn/hop-quy-may-thu-truc-canh-goi-chon-so-tren-tau-bien.html
4.15 Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-thu-phat-vo-tuyen-vhf-ven-bien-thuoc-gmdss.html
4.16 Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dien-thoai-vhf-hai-chieu-dat-co-dinh.html
4.17 Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-tram-mat-dat-inmarsat-c-tren-tau-bien.html
4.18 Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-tb-dien-thoai-vhf-su-dung-tren-tau-cuu-nan.html
4.19 Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-phao-vo-tuyen-hang-hai-epirb-406-0-mhz-406-1-mhz.html
4.20 Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz https://phucgia.com.vn/hop-quy-phao-chi-bao-vi-tri-ca-nhan-406-406-1-mhz.html
4.21 Thiết bị gọi chọn số DSC https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-goi-chon-so-dsc.html
4.22 Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-bo-phat-dap-ra-da-tim-kiem-va-cuu-nan.html
4.23 Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-radiotelex-nghiep-vu-mf-hf-hang-hai.html
4.24 Thiết bị Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-inmarsat-f77-tren-tau-bien.html
4.25 Thiết bị trong hệ thng nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-nhan-dang-tu-dong-ais-su-dung-tren-tau-bien.html
4.26 Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-bao-tim-kiem-cuu-nan.html
4.27 Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-di-dong-hang-khong-117-975-137-mhz-dieu-che-am.html
4.28 Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-di-dong-hang-khong-tren-mat-dat.html
4.29 Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-chi-goc-ha-canh-hang-khong.html
4.30 Thiết bị khác (*) https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-song-vo-tuyen-dien-9-khz-400-ghz-va-600-mw.html
5 Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng https://phucgia.com.vn/dich-vu-cong-bo-hop-quy-pin-lithium-nhanh.html

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU PHÚC GIA®:

Phúc Gia® – Đơn Vị Hàng Đầu Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan:

Lý do khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm và Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực PhẩmDán Nhãn Năng LượngChứng Nhận Hợp QuyCông Bố Mỹ Phẩm và Dịch Vụ Logistics:

1) Phúc Gia® có bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị đầu tiên đủ năng lực cung cấp dịch vụ Hải Quan cho hơn 500 đơn vị lớn nhỏ Trong & Ngoài NướcSharp (2012)SamSung (2012)Hitachi (2013)Electrolux (2013)Panasonic (2013)LG (2013)Sony (2013)Siemens (2013)Mitsubishi (2013)GE (2013)Haier (2014)Toshiba (2014)Carrier (2014)Philips (2014)HappyCook (2015)General (2015)TCL (2015)Alaska (2015)Casper (2015)Gree (2016)Hải Hà (2016)VinMart (2017)
2) Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Tư vấn và Quy trình làm việc chuyên nghiệp, giải đáp được tất cả các thắc mắc của Doanh nghiệp, giúp Khách hàng tối ưu được thời gian, tâm trí, sức lực cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục xin giấy phép Thông quan.
3) Phúc Gia® là đơn vị đầu tiên & duy nhất công bố Giá Niêm Yết Toàn Cầu trên Website & Bảo hiểm miễn phí cho Khách hàng 1 năm trong trường hợp các quy định pháp luật của Nhà nước thay đổi!

Icon_Cau_Hoi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tại Sao Với Giá Dịch Vụ Ở Phân Khúc Cao, Phúc Gia® Vẫn Được Các Doanh Nghiệp Lựa Chọn Là Đơn Vị Tin Cậy Hàng Đầu Với Các Dịch Vụ Hải Quan?

  • Đây cũng là băn khoăn của nhiều khách hàng trước khi lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị cung cấp các Dịch vụ Hải quan.
  • Trong hơn 5 năm qua Phúc Gia® đã phục vụ hơn 500 Doanh nghiệp lớn nhỏ trong Nước và Quốc tế, hơn 90% trong các Doanh nghiệp đã sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® đều nhận xét rằng chất lượng Dịch vụ xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
  • Khách hàng nhận xét rằng: “Với mức giá Doanh nghiệp phải bỏ ra khi sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® là RẺ hơn nhiều so với chi phí và khoảng thời gian Doanh nghiệp tự tìm hiểu để hoàn thành các công việc như: Tự mang sản phẩm đi thử nghiệm; Tự tìm hiểu để soạn hồ sơ; Tự làm việc với các bộ ban ngành để hoàn chỉnh hồ sơ; Tự làm giấy phép Thông quan…”
  • Phúc Gia® cam kết tối ưu hóa thời gian, tâm trí, sức lực và tiền bạc trong quá trình Thông Quan hàng hóa cũng như GIẢM THIỂU RỦI RO trong quá trình cấp giấy phép!

Icon_Bai_Viet_Lien_Quan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

2018.02.08.ICON_LIEN_LAC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-07T08:46:46+07:00