QCVN 9:2012/BKHCN Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Điện

/QCVN 9:2012/BKHCN Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Điện

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung QCVN 9:2012/BKHCN Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Điện Và Điện Tử Gia Dụng Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 9:2012/BKHCN

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ (Doanh nghiệp) các thiết bị điện và điện tử gia dụng;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. NỘI DUNG CHÍNH

QCVN 9:2012/BKHCN – “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” được Bộ KH&CN ban hành kèm Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/04/2012 gồm các nội dung chính sau:

 • Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với giới hạn phát xạ nhiễu điện từ phát ra từ các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (không quy định về khả năng miễn nhiễm của các thiết bị này).
 • Yêu cầu kỹ thuật và quản lý: Kể từ ngày 12/04/2012 các sản phẩm được quy định trong bảng dưới đây như phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá; phải thực hiện thử nghiệm và chứng nhận hợp quy theo QCVN 9:2012/BKHCN, mang dấu hợp quy (dấu CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của quy chuẩn này.
TT Các thiết bị điện, điện tử phải phù hợp QCVN 9 Yêu cầu kỹ thuật Thời điểm bắt buộc áp dụng
1  Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời TCVN 7492-1 (CISPR 14-1) 01/06/2013
2  Máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện 01/06/2013
3  Máy hút bụi 01/06/2014
4  Máy giặt 01/06/2014
5  Tủ lạnh, tủ đá, tủ lạnh thương mại 01/06/2014
6  Điều hòa không khí 01/06/2014
7  Bóng đèn có balat lắp liền TCVN 7186 (CISPR 15) 01/06/2014
 • Sửa đồi, bổ sung năm 2018: Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành vào ngày 06/06/2018. Bản sửa đổi này có bổ sung thêm 4 nhóm sản phẩm nữa vào danh mục các sản phẩm chịu sự quản lý về tương thích điện từ gồm:
TT Các thiết bị điện, điện tử phải phù hợp QCVN 9 Yêu cầu kỹ thuật Thời điểm bắt buộc áp dụng
1  Máy sấy tóc TCVN 7492-1 (CISPR 14-1) 01/09/2019
2  Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, máy đánh trứng 01/07/2020
3  Bếp điện (bao gồm bếp điện từ) 01/07/2021
4  Lò vi sóng (kể cả loại kết hợp) TCVN 7492-1 (CISPR 14-1)
TCVN 6988 (CISPR 11)
01/07/2021
 • Sửa đồi, bổ sung năm 2022: Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 16/02/2022.
 • Quyết định số: 1983/QĐ-TĐC Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/10/2014.

⇒ Phúc Gia được Bộ KH&CN chỉ định thử nghiệm – chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo QCVN 9:2012/BKHCN:

 • Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm EMC Theo QCVN 9:2012/BKHCN xem chi tiết tại đây;
 • Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia – Công Ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Được Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm, Hàng Hoá Thuộc QCVN 9:2012/BKHCN Và QCVN 19:2019/BKHCN xem chi tiết tại đây;
 • Báo giá thử nghiệm – chứng nhận cho quy chuẩn này tại Phúc Gia: Báo giá thử nghiệm chứng nhận mới nhất.

III. THỜI GIAN ÁP DỤNG

 • QCVN 9:2012/BKHCN kèm Thông tư Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2012.
 • Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2018.
 • Thông tư 01/2022/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2022.
 • Thời gian áp dụng theo các yêu cầu kỹ thuật cho từng sản phẩm quý khách xem thêm ở bảng trên (mục II).

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 9:2012/BKHCN

Ấn vào đây để download QCVN 9:2012/BKHCN.

Vui lòng chờ vài giây để loading Sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN

Ấn vào đây để download Sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-20T14:48:14+07:00