Hợp Quy

HỢP QUY

 

Công bố Hợp Quy là việc các đơn vị tổ chức, cá nhân chủ động Công bố sản phẩm, hàng hóa của mình theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.


1. Nguyên tắc Công bố Hợp Quy

- Nằm trong danh mục Công bố Hợp Quy là sản phẩm, hàng hóa được quy định trong quy chuẩn quốc gia do do Bộ quản lý ngành liên quan ban hành. Công bố Hợp Quy là hoạt động bắt buộc.

- Có 2 hình thức của việc Công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật:

     + Các đơn vị tự đánh giá

     + Do tổ chức chứng nhận được chỉ thị đánh giá thực hiện

- Đối với các mặt hàng sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn khác nhau thì các đơn vị thực hiện việc Công bố Hợp Quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng.


2. Các bước Công bố Hợp Quy

Bước 1: Đánh giá sản phẩm có phù hợp với đối tượng của Công bố Hợp Quy kèm quy chuẩn tương ứng.

- Đánh giá Hợp Quy có thể do các đơn vị chủ động thực hiên hoặc do tổ chức chứng nhận xác định sản phẩm.

- Tùy vào từng sản phẩm cụ thể việc đánh giá hợp quy dựa trên phương thức đáng giá sự phù hợp theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Việc Công bố Hợp Quy sẽ dựa trên kết quả đánh giá Hợp Quy.

Bước 2: Đơn vị có nghĩa vụ đăng ký Công bố Hợp Quy tại các cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân chỉ định.


3. Hồ sơ đăng ký Công bố Hợp Quy

Các đơn vị lập hồ sơ đăng ký Hợp Quy thành 02 bản, 01 bản nộp trực tiếp tới cơ quan chuyên ngành, 01 bản lưu trữ tại đơn vị, tổ chức.

 Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

Trường hợp 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định

- Bản Công bố Hợp Quy

- Bảo sao y Giấy đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đầu tư)

- Bản sao y giấy Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần bổ sung hoặc đối chiếu với bản gốc, cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm thông báo tới đơn vị đăng ký Công bố Hợp Quy.

Trường hợp 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

- Bản Công bố Hợp Quy

- Bảo sao y Giấy đăng ký kinh doanh (Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư)

- Bản sao y giấy Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực; quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng đối với các đơn vị chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...).

Bản sao Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Báo cáo đánh giá Hợp Quy

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần bổ sung hoặc đối chiếu với bản gốc, cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm thông báo tới đơn vị đăng ký công bố hợp quy.


4. Xử lý hồ sơ Công bố Hợp Quy

- Đối với hồ sơ Công bố Hợp Quy không đầy đủ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm thông báo đề nghị đơn vị bổ sung. Sau thời hạn 15 ngày kể từ khi thông báo, đơn vị không bổ sung được đầy đủ thì hồ sơ đăng ký Công bố Hợp Quy bị hủy bỏ.

- Đối với hồ sơ Công bố Hợp Quy đầy đủ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Công bố Hợp Quy:

     + Trường hợp hồ sơ Công bố Hợp Quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Quy cho tổ chức, cá nhân Công bố Hợp Quy.

     + Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Quy có giá trị theo giá trị của giấy Chứng nhận Hợp Quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị 03 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá Hợp Quy.
- Trường hợp hồ sơ Công bố Hợp Quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Công bố Hợp Quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.


Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh


Các bài viết liên quan đến Hợp Quy:

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Ấm Siêu Tốc Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Lò Nướng Điện, Vỉ Nướng Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Dự Trữ Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Đèn Compact Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Hút Bụi Nhanh 
Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Mát (Tủ Giữ Lạnh Thương Mại) Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Đông (Tủ Kết Đông Lạnh) Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.84/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.8/5 - (206 Phiếu bầu)

Để lại bình luận