Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy In Từ A-Z

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy in là một trong yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này khi muốn đưa sản phẩm này ra thị trường. Dưới đây là các thông tin mà Phúc Gia tìm hiểu, tổng hợp và nghiên cứu về các yêu cầu kỹ thuật, cách thực hiện và kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng của hoạt động thử nghiệm này.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy in

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng

Theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – “Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới” ban hành vào ngày 24/05/2023 (thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg), quy định về mẫu Máy In như sau:

  • Tại Phụ lục I có nêu rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Máy in có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 9509:2012 từ ngày Quyết định này có hiệu lực;
  • Theo đó kể từ ngày 15/07/2023 doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh mặt hàng này bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng theo TCVN 9509:2012 (IEC 62301:2011) và bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Hiệu suất năng lượng cho Máy in

Theo Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG – “Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán Nhãn Năng Lượng, áp dụng với mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, sản phẩm Máy in được quy định như sau:

  • Tại Khoản 2, Điều 1 có nêu rõ Máy in thuộc nhóm thiết bị văn phòng và thương mại phải dán Nhãn Năng Lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng yêu cầu thực hiện dán Nhãn Năng Lượng tự nguyện đối với Máy in đến khi có quyết định mới.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký dãn nhãn năng lượng tự nguyện cho sản phẩm Máy in khách hàng căn cứ theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BCT ban hành ngày 28/12/2016 – Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Hàng năm doanh nghiệp đã đăng ký dán nhãn sẽ phải thực hiện báo cáo theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 36/2016/TT-BCT: “Lập báo cáo định kỳ về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được sản xuất, kinh doanh và dán nhãn năng lượng gửi về Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có trụ sở trước ngày 15/ hàng năm”. 

Xem thêm: Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy in

 

Dán NNL Máy In

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm – Công bố Dán nhãn Năng lượng cho sản phẩm này không?

Ngày 28/12/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT–  Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Bao gồm cả Văn bản hợp nhất Số 23/VBHN-BCT ban hành ngày 24/03/2020. Thông tư này yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải gửi hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường.

3) Loại Máy in thuộc Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia

Căn cứ tại Mục 1, TCVN 9509:2012 các loại Máy in thuộc Chương trình dán Nhãn Năng Lượng Quốc Gia được quy định như sau:

  • Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy in có định dạng chuẩn;
  • Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị thực hiện nhiều chức năng của máy photocopy, máy fax và máy quét.

Đồng thời, tiêu chuẩn cũng nêu ra loại Máy in không áp dụng tiêu chuẩn này bao gồm máy in khổ lớn và máy in chuyên dụng có tốc độ lớn hơn hoặc bằng 60 ipm.

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho Máy In

4) Đối với Máy in tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo TCVN 9509:2012, Máy in phải đảm bảo công suất tiêu thụ của thiết bị ở chế độ tắt, được xác định theo các điều kiện quy định ở Mục 5 (Phương pháp xác định công suất tiêu thụ) của tiêu chuẩn này, phải như sau:

  • Công suất tiêu thụ của Máy in không có chức năng fax: ≤ 1,0 W
  • Công suất tiêu thụ của Máy in có chức năng fax: ≤ 2,0 W

5) Các tỏ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Máy in là đơn vị nào?

Để biết đơn vị thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với đơn vị đó để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho trung tâm/ phòng thử nghiệm này. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Theo đó Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy in Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

6) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy in doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Căn cứ tại Mục 5.2, Tiêu chuẩn TCVN 9509:2012 yêu cầu về lấy mẫu có quy định rõ “thử nghiệm một mẫu cho mỗi model”. Vậy nên doanh nghiệp cần mang tối thiểu 1 mẫu/ loại Máy in đến đơn vị thử nghiệm để thực hiện thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng.

7) Chi phí và thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy in?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm sẽ có mức chênh lệch khác nhau, Phí thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Máy in tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị khách hàng muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm. Tại đây, việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Máy in chỉ từ 1-3 ngày/ model (bao gồm cả ngày cuối tuần, ngày lễ do Phúc Gia bố trí tăng cường nhân sự tăng ca để phục vụ đo kiểm tối đa).

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy In Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy in Tại Trung tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:32:12+07:00