Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM

 1.  Khái niệm Chứng nhận Hợp Quy sản phẩm

Chứng nhận Hợp Quy (còn gọi là chứng nhận bắt buộc) là việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (QCVN 4, QCVN 9), hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khác khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận Hợp Quy được thực hiện một cách bắt buộc. 2. Vai trò của Chứng nhận Hợp Quy sản phẩm

Chứng nhận Hợp Quy sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Khi sản phẩm được chứng nhận đồng nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu về chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Những sản phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại khi chưa được chứng nhận. Qua đó, tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, giúp cho nhà sản xuất dễ dàng đưa sản phẩm đến với khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt khác các doanh nghiệp sau khi chứng nhận phải đảm bảo sản phẩm của mình duy trì được những tiêu chuẩn đã chứng nhận, do đó giúp kiểm soát qúa trình sản xuất, giữ ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và tỷ lệ phế phẩm. 


 3. Phương thức Chứng nhận Hợp Quy

Các phương thức đánh giá sự phù hợp của Chứng nhận Hợp Quy được quy định tại điều Thông tư số 28/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực ngày 27 tháng 01 năm 2013.

Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình sản phẩm sản xuất trong nước đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.

- Đơn vị chứng nhận tự lấy mẫu tại doanh nghiệp sản xuất và thực hiện đo kiểm tại các phòng thử nghiệm theo quy định.

- Sau khi đo kiểm tại phòng thử nghiệm, kết quả sẽ là căn cứ đánh giá sự phù hợp của đơn vị chứng nhận.

Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình giám sát, sản xuất qua mẫu sản phẩm trên thị trường. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.

- Kiểm tra cơ sở sản xuất và lấy mẫu sản phẩm:

  + Đơn vị chứng nhận sắp xếp thời điểm kiểm tra cơ sở sản xuất căn cứ theo quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng trong hồ sơ.

  + Mẫu sản phẩm được lấy theo nguyên tắc ngẫu nhiên và niêm phong và chuyển về phòng đo kiểm.

- Kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất và kết quả đo kiểm là căn cứ để đơn vị chứng nhận đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Tổ chức, cá nhân có sản phẩm được giám sát có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, lấy mẫu và đo kiểm sản phẩm.

Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Tổ chức, cá nhân có sản phẩm được giám sát có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, lấy mẫu và đo kiểm sản phẩm.

Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

- Số lượng mẫu lấy đủ để thử nghiệm theo quy định của phương thức 5.
- Sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận để tiến hành đo kiểm sản phẩm theo phương thức thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn.
- Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất: về hồ sơ kỹ thuật, chất lượng nguyên vật liệu, trang thiết bị cơ sở sản xuất, trình độ tay nghề công nhân.

Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý

Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

- Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê.
- Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa


4. Thực hiện Chứng nhận Hợp Quy

Lộ trình thực hiện việc Chứng nhận Hợp Quy thông thường gồm các bước sau:

- Khách hàng yêu cầu chứng nhận hợp quy gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm hàng hóa cần chứng nhận hợp quy đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Tổ chức chứng nhận hợp quy xem xét hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp.

- Hai bên sẽ thỏa thuận điều kiện chứng nhận hợp quy: thời gian, địa điểm, phương thức, chi phí…

- Thực hiện việc đánh giá, kiểm tra:

Đánh giá điều kiện sản xuất và đảm bảo chất lượng, kết hợp lấy mẫu sản phẩm điển hình tại nơi sản xuất để thử nghiệm (đối với phương thức 5), hoặc

Kiểm tra thực tế lô hàng, lấy mẫu sản phẩm điển hình từ lô hàng để thử nghiệm (theo phương thức 7).

- Thử nghiệm trên mẫu điển hình theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận.

- Báo cáo kết quả tới doanh nghiệp.

- Xem xét, phê duyệt báo cáo.

- Cấp Chứng nhận Hợp Quy và Dấu hợp quy (CR) cho sản phẩm phù hợp.
- Giám sát định kỳ sau chứng nhận (đối với phương thức 5) và lưu hồ sơ lịch sử chất lượng hàng hóa.


Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh


Các bài viết liên quan đến Hợp Quy:

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Ấm Siêu Tốc Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Lò Nướng Điện, Vỉ Nướng Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Dự Trữ Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Đèn Compact Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Hút Bụi Nhanh 
Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Mát (Tủ Giữ Lạnh Thương Mại) Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Đông (Tủ Kết Đông Lạnh) Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.25/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.3/5 - (55 Phiếu bầu)

Để lại bình luận