21 Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số

/21 Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số

Phúc Gia® – Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Cho Thiết Bị Truyền Dữ Liệu Băng Siêu Rộng Nhanh Nhất Chuyên Nghiệp Nhất Cho Doanh Nghiệp Và Các Đơn Vị. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia®: SamSung, Panasonic, Toshiba, Sharp… Cùng Với Nhiều Đơn Vị Lớn Nhỏ Khác!

Trong thời đại Công nghệ phát triển như hiện nay, Thiết bị vô tuyến điện ngày càng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hơn bao giờ hết. Đặc biệt, các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số hiện nay, đang rất quan tâm về Danh mục 21 Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đã được Bộ TT&TT ban hành, kèm theo Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT. Do vậy ngay tại bài viết dưới đây, Phúc Gia® sẽ cung cấp đầy đủ nội dung thông tin về vấn đề trên, các bạn hãy cùng Phúc Gia® tham khảo nhé! 

Nội Dung Danh Mục 21 Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số

Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng sản xuất, nhập khẩu kinh doanh Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ để sử dụng tại Việt Nam; không áp dụng với Thiết bị vô tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang. Việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Thiết bị vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định đảm bảo phù hợp với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia tương ứng.

Cùng với việc ban hành Danh mục 21 Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, Bộ TT&TT cũng ban hành kèm theo Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT các phụ lục từ 2 – 19 quy định điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ. Theo danh mục mới được ban hành, 5 thiết bị, nhóm Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ là: Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (gồm 14 thiết bị); Thiết bị  vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu; Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp; và nhóm Thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải (gồm 4 thiết bị).

DANH MỤC THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

STT LOẠI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
1 Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn
1.1 Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung
1.2 Điện thoại không dây
1.3 Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)
1.4 Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)
1.5 Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện
1.6 Thiết bị âm thanh không dây
1.7 Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện
1.8 Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)
1.9 Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện
1.10 Thiết bị truyền hình ảnh không dây
1.11 Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
1.12 Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng
1.13 Thiết bị ra-đa ô tô
1.14 Thiết bị vòng từ
2 Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
3 Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu (*)
4 Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp
5 Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải
5.1 Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)
5.2 Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)
5.3 Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)
5.4 Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT cũng quy định rõ, để được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, cùng với việc phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng quy định tại các Phụ lục từ 2 đến 19 ban hành kèm theo Thông tư này, Thiết bị vô tuyến điện thuộc danh mục còn phải đáp ứng các quy định chung như: Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ; Thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động; các Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng năng lượng TSVTĐ trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần dành cho ISM.

Tổ Chức Cá Nhân Sản Xuất, Nhập Khẩu Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Phải Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy

Bên cạnh đó, tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu Thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ có trách nhiệm tuân thủ các Quy định của pháp luật về nhập khẩu, Chứng Nhận và Công Bố Hợp Quy, bảo đảm thiết bị phù hợp với các điều kiện kỹ thuật và khai thác theo các phụ lục tương ứng của Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT; tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng thiết bị có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các Quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân sử dụng Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật khác có liên quan, không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp.

Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2017 và thay thế Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo” (Thông tư 03).

Về điều khoản chuyển tiếp, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT, thiết bị vô tuyến điện đáp ứng quy định của Thông tư 03 nhưng không còn phù hợp với Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi gây ra nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng TSVTĐ; thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông Tư 46 của Bộ TT&TT theo điều kiện tần số, điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng tại Phụ lục 2 và Phụ lục 18 của Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT được miễn giấy phép sử dụng TSVTĐ từ ngày 1/1/2020; không cấp phép để triển khai mới thiết bị vô tuyến điện sử dụng băng tần 446 – 446,2 MHz có công suất trên 500 MW kể từ ngày Thông Tư 46/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành.

Trên đây là những cung cấp của Phúc Gia® về danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số. Hy vọng với những thông tin trên mà Phúc Gia® cung cấp, các Doanh nghiệp sẽ có thêm kinh nghiệm và những lưu ý trong việc Chứng Nhận và Công Bố Hợp Quy cho những Thiết bị vô tuyến điện của đơn vị mình. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin hữu ích về danh mục 21 thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số. Phúc Gia® còn là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các Dịch vụ Hải Quan. Tất cả mọi sản phẩm của khách hàng cần phải Thông Quan, Phúc Gia® đều sẵn sàng tư vấn và cung cấp Dịch vụ Hải Quan nhanh nhất cho mọi Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hãy đến với Phúc Gia® khi bạn có nhu cầu tư vấn và muốn nhận được các Dịch vụ Hải Quan trọn gói từ A – Z nhanh nhất và chuyên nghiệp!

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU PHÚC GIA®:

Phúc Gia® – Đơn Vị Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan

Lý do khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm và Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực PhẩmDán Nhãn Năng Lượng,Chứng Nhận Hợp QuyCông Bố Mỹ Phẩm và Dịch Vụ Logistics:

1) Phúc Gia® có bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị đầu tiên đủ năng lực cung cấp dịch vụ Hải Quan cho hơn 500 đơn vị lớn nhỏ trong & ngoài nước: Sharp (2012)SamSung (2012)Hitachi (2013)Electrolux (2013)Panasonic (2013)LG (2013)Sony (2013)Siemens (2013)Mitsubishi (2013)GE (2013)Haier (2014)Toshiba (2014)Carrier (2014)Philips (2014)HappyCook (2015)General (2015)TCL (2015)Alaska (2015);Casper (2015)Gree (2016)Hải Hà (2016)VinMart (2017)
2) Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Tư vấn và Quy trình làm việc chuyên nghiệp, giải đáp được tất cả các thắc mắc của Doanh nghiệp, giúp khách hàng tối ưu được thời gian, tâm trí, sức lực cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục xin giấy phép Thông quan.
3) Phúc Gia® là đơn vị đầu tiên & duy nhất công bố Giá Niêm Yết Toàn Cầu trên Website & Bảo hiểm miễn phí cho khách hàng 1 năm trong trường hợp các quy định pháp luật của Nhà nước thay đổi!

Icon_Cau_Hoi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tại Sao Với Giá Dịch Vụ Ở Phân Khúc Cao, Phúc Gia® Vẫn Được Các Doanh Nghiệp Lựa Chọn Là Đơn Vị Tin Cậy Hàng Đầu Với Các Dịch Vụ Hải Quan

  • Đây cũng là băn khoăn của nhiều khách hàng trước khi lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị cung cấp các Dịch vụ Hải quan.
  • Trong hơn 5 năm qua Phúc Gia® đã phục vụ hơn 500 Doanh nghiệp lớn nhỏ trong Nước và Quốc tế, hơn 90% trong các Doanh nghiệp đã sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® đều nhận xét rằng chất lượng Dịch vụ xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
  • Khách hàng nhận xét rằng: “Với mức giá Doanh nghiệp phải bỏ ra khi sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® là RẺ hơn nhiều so với chi phí và khoảng thời gian Doanh nghiệp tự tìm hiểu để hoàn thành các công việc như: Tự mang sản phẩm đi thử nghiệm; Tự tìm hiểu để soạn hồ sơ; Tự làm việc với các bộ ban ngành để hoàn chỉnh hồ sơ; Tự làm giấy phép Thông quan…”
  • Phúc Gia® cam kết tối ưu hóa thời gian, tâm trí, sức lực và tiền bạc trong quá trình Thông Quan hàng hóa cũng như GIẢM THIỂU RỦI RO trong quá trình cấp giấy phép!

Icon_Bai_Viet_Lien_Quan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

2018.02.08.ICON_LIEN_LAC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU  – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-02-26T17:56:45+07:00