Danh Mục Dán Nhãn Năng Lượng

DANH MỤC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

    Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011, Quyết định 51/2011 của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực. Quyết định này nêu rõ các mặt hàng, sản phẩm, thiết bị nằm trong danh mục dán Nhãn Năng Lượng. Ngoài ra còn bổ sung một số thông tin về lộ trình thực hiện cũng như áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN đối với từng sản phẩm khác nhau.


Điều 1: Quy định các sản phẩm, phương tiện, thiết bị nằm trong danh mục dán Nhãn Năng Lượng.

 • Các thiết bị thương mại, văn phòng: Tủ giữ lạnh thương mại, máy in, máy photocopy, màn hình máy tính.
 • Các thiết bị gia dụng: nồi cơm điện, quạt điện, tivi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, các sản phẩm đèn điện (đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn compact), các sản phẩm ballast (ballast điện từ, ballast điện tử).
 • Các thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp, động cơ điện, lò hơi.
 • Phương tiện giao thông vận tải: Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống) cũng nằm trong danh mục dán nhãn.

Điều 2: Các bước trong lộ trình thực hiện việc đăng ký dán Nhãn Năng Lượng

 • Các sản phẩm nằm trong nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp bắt buộc thực hiện dán Nhãn Năng Lượng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
 • Các sản phẩm nằm trong nhóm thiết bị văn phòng và thương mại bắt buộc thực hiện dán Nhãn Năng Lượng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • Các sản phẩm nằm trong nhóm phương tiện giao thông vận tải bắt buộc thực hiện dán Nhãn Năng Lượng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

    Tuy nhiên đối với phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này Bộ Công Thương cũng khuyến khích thực hiện việc dán Nhãn Năng Lượng tự nguyện.

Điều 3: Lộ trình của việc đăng ký theo danh mục dán Nhãn Năng Lượng được áp dụng theo mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu

 • Các sản phẩm nằm trong nhóm thiết bị gia dụng không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • Các sản phẩm nằm trong nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
 • Các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60 W kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Tại Phúc Gia®:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh

 • Xếp hạng hiện tại! 4.95/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Xếp hạng: 5.0/5 - (247 Phiếu bầu)

Để lại bình luận