Giấy Chứng Nhận Hợp Quy

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 

Chứng nhận Hợp Quy sản phẩm là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Vì vậy, để được cấp giấy Chứng nhận Hợp Quy cho sản phẩm của mình, các cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký Chứng nhận Hợp Quy gửi tới các tổ chức chứng nhận (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng). Sau khi hoàn tất việc đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ, các tổ chức này sẽ cấp giấy Chứng nhận Hợp Quy, dấu và hướng dẫn sử dụng dấu cho khách hàng.

Vì vậy, các tổ chức cá nhân có liên quan cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc cấp, quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến Chứng nhận Hợp Quy sản phẩm.

 

1. Trách nhiệm của cơ quan đầu mối - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất việc quản lý và hướng dẫn hoạt động đánh giá sự phù hợp, Công bố Hợp Chuẩn và Công bố Hợp Quy cho các sản phẩm thuộc danh mục theo quy định.

- Phối hợp hoạt động với các cơ quan thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương, các cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc Công bố Hợp Chuẩn, Công bố Hợp Quy.

- Tiến hành việc theo dõi tình hình Công bố Hợp Chuẩn và Công bố Hợp Quy đối với các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ dựa trên cơ sở báo cáo theo định kỳ của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh,thành phố trực thuộc; theo dõi việc chỉ định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về hoạt động đánh giá sự phù hợp.


2. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký Công bố Hợp Chuẩn; hủy bỏ hoặc tiến hành đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Chuẩn của các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại địa phương, công bố công khai các kết quả Công bố Hợp Chuẩn trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký Công bố Hợp Quy; hủy bỏ hoặc tiến hành đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Quy đối với các sản phẩm được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến các lĩnh vực được phân công quản lý; công bố công khai tình hình Công bố Hợp Quy trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương. Cụ thể về các vấn đề sau:

Tên các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện Công bố Hợp Quy

+ Sản phẩm, hàng hóa Công bố Hợp Quy

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật kiểm nghiệm

+ Phương thức đánh giá: Bên thứ nhất (tên đơn vị sản xuất kinh doanh) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận được chỉ định).

- Phối hợp hoạt động với các cơ quan chuyên ngành ở địa phương trong việc cung cấp các thông tin về Công bố Hợp Chuẩn, Hợp Quy tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tình hình tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Chuẩn, Công bố Hợp Quy để thống nhất việc quản lý.


Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh


Các bài viết liên quan đến Hợp Quy:

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Ấm Siêu Tốc Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Lò Nướng Điện, Vỉ Nướng Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Dự Trữ Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Đèn Compact Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Hút Bụi Nhanh 
Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Mát (Tủ Giữ Lạnh Thương Mại) Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Đông (Tủ Kết Đông Lạnh) Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.38/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.4/5 - (55 Phiếu bầu)

Để lại bình luận