Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

 

Áp dụng theo phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về Công bố Hợp Chuẩn, Hợp Quy được thể hiện đầy đủ trong nội dung THÔNG TƯ 28/2012/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2013.


1. Đăng ký hồ sơ Công bố Hợp Quy

Các đơn vị thực hiện việc Công bố Hợp Quy cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, 01 bộ gửi về cơ quan chuyên ngành, 01 bộ được lưu trữ tại đơn vị.

Quy định đối với hồ sơ:

TH1: Hồ sơ đã có kết quả chứng nhận của bên thứ ba (phòng thử nghiệm) thì cần chuẩn bị:

- Bản Công bố Hợp Quy (theo mẫu 2 tại phụ lục thông tư này)

- Bản sao y giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư

- Bản sao y giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (kết quả thử nghiệm theo từng quy chuẩn khác nhau đối với mỗi sản phẩm)

Cơ quan chuyên ngành có nghĩa vụ xem xét hồ sơ trong trường hợp thiếu giấy tờ hoặc cần đối chiếu với bản gốc sẽ thông báo lại với đơn vị để bổ sung đầy đủ.

TH2: Hồ sơ dựa trên kết quả tự đánh giá của đơn vị kinh doanh sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) thì cần chuẩn bị:

- Bản Công bố Hợp Quy (theo mẫu 2 tại phụ lục thông tư này)

- Bản sao y giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư

- Trường hợp đơn vị đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...) nhưng chưa được tổ chức hợp quy chứng nhận thì hồ sơ cần bổ sung quy trình sản xuất kèm theo kết quả kiểm soát chất lượng.

- Trường hợp đơn vị đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...) thì hồ sơ phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực.

- Bản sao y giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (kết quả thử nghiệm theo từng quy chuẩn khác nhau đối với mỗi sản phẩm) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Báo cáo đánh giá Hợp Quy

Cơ quan chuyên ngành có nghĩa vụ xem xét hồ sơ trong trường hợp thiếu giấy tờ hoặc cần đối chiếu với bản gốc sẽ thông báo lại với đơn vị để bổ sung đầy đủ.


 2. Xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ Công bố Hợp Quy sau khi gửi tới cơ quan chuyên ngành được xử lý theo lộ trình như sau:

TH1: Đối với hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Công bố Hợp Quy, cơ quan chuyên ngành có nghĩa vụ thông báo  cho các đơn vị doanh nghiệp bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 ngày hồ sơ không được bổ sung đầy đủ sẽ bị hủy bỏ việc xử lý.  

TH2: Đối với hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Công bố Hợp Quy, cơ quan chuyên ngành tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đối với trường hợp hồ sơ Công bố Hợp Quy đầy đủ và hợp lệ.

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp Quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm

- Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Công bố Hợp Quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ Công bố Hợp Quy đầy đủ nhưng không hợp lệ.


Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh


Các bài viết liên quan đến Hợp Quy:

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Ấm Siêu Tốc Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Lò Nướng Điện, Vỉ Nướng Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Dự Trữ Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Đèn Compact Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Hút Bụi Nhanh 
Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Mát (Tủ Giữ Lạnh Thương Mại) Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Đông (Tủ Kết Đông Lạnh) Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.56/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.6/5 - (54 Phiếu bầu)

Để lại bình luận