Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

1. Điều lệ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư.  Trong Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, 1959; Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992; vai trò, vị trí của luật sư và các tổ chức luật sư được quy định rõ ràng. Các tổ chức luật sư sẽ giúp đỡ về mặt pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ Pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng, của dân tộc và những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của nghề luật sư trong xã hội.

Cùng với tiến trình phát triển của nền dân chủ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; vai trò của nghề luật sư tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người. Vì vậy, luật sư có vai trò trong việc góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng, góp phần phát triển kinh tế, phát triển dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam, được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên đoàn có chức năng đại diện, tập hợp, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư; đồng thời có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, đảm bảo tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định quyền, nghĩa vụ của các thành viên Liên đoàn về quan hệ của Liên đoàn với các thành viên của mình cũng như với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.

2. Cơ cấu tổ chức


Website: http://liendoanluatsu.org.vn

Các bài viết liên quan đến Nhãn năng lượng:
Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh
Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

DánNhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.82/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.8/5 - (253 Phiếu bầu)

Để lại bình luận