Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Các Thiết Bị Viễn Thông, CNTT

/Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Các Thiết Bị Viễn Thông, CNTT

Phúc Gia® – Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Cho Các Thiết Bị Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin Nhanh Nhất, Chuyên Nghiệp Nhất Cho Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia®: SamSung, Panasonic, Toshiba, Sharp, LG, Electrolux… Cùng Với Nhiều Đơn Vị Lớn Nhỏ Khác!

Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Cho Các Thiết Bị Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin

Hướng Dẫn Công Bố Hợp Quy Cho Các Thiết Bị Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin

Phúc Gia® – Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT (và Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT có hiệu lực và thay thế Thông tư 05/2014 kể từ ngày 01/10/2017), tất cả các sản phẩm liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu phải tiến hành thủ tục Công bố Hợp Quy trước khi lưu hành ra thị trường.

1) Các Quy Định Pháp Luật Áp Dụng

Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chứng nhận Hợp Quy và Công bố Hợp Quy thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin.

Thông tư 05/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục các thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin phải tiến hành cả hai thủ tục chứng nhận và công bố

– Phụ lục 1 của Thông tư 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT kể từ ngày 01/10/2017): Danh mục thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Chứng nhận và Công bố.

– Phụ lục 2 của Thông tư 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT kể từ ngày 01/10/2017): Danh mục thiết bị chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Công bố (Bắt buộc phải Chứng nhận).

2) Thủ Tục Công Bố Hợp Quy Và Các Tài Liệu Cần Thiết

Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu là khác nhau.

Hồ sơ phải được nộp tại 1 trong 3 Trung tâm kiểm định và chứng nhận của Cục Viễn thông tùy theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm kiểm định và chứng nhận của Cục Viễn thông sẽ xem xét hồ sơ và ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố Hợp Quy” nếu hồ sơ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Bộ thông tin và Truyền thông và quy định của Cục Viễn thông.

2.1) Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục Công bố Hợp Quy đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 1 của Thông tư 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT từ 01/10/2017) – Công bố Hợp Quy trên cơ sở Giấy chứng nhận Hợp Quy: Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục Chứng nhận Hợp Quy cho thiết bị trước.

Các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục theo phương thức này như sau:

– Mẫu Giấy Công bố Hợp Quy theo quy định;

– Bản sao Giấy chứng nhận Hợp Quy của thiết bị;

– Tài liệu kỹ thuật của thiết bị;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Mẫu dấu Công bố Hợp Quy ICT của doanh nghiệp;

– Kết quả thử nghiệm đối với một số thiết bị ví dụ như TCVN 7189:2009 cần phải có thêm để Công bố Hợp Quy cho máy tính xách tay/ máy tính cá nhân để bàn có thu phát sóng vô tuyến hoặc QCVN 63:2012/BTTTT cần thêm cho Smart Tivi tích hợp DVB-T2 và thu phát Wifi.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại 1 trong 3 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn thông tùy theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 tại Hà Nội: các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở Miền Bắc;
  • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh: các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở Miền Nam;
  • Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 tại Đà Nẵng: các doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp ở Miền Trung.

Quy trình đánh giá, thẩm định và xử lý hồ sơ của Cục Viễn Thông được thông báo chính thức là 07 ngày làm việc song thực tế là quy trình này có thể kéo dài hơn đối với các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận của Cục Viễn Thông tại Tp HCM và Đà Nẵng do văn bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố Hợp Quy” phải được gửi ra Hà Nội để đóng con dấu của Cục Viễn Thông tại Hà Nội.

2.2) Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục Công bố Hợp Quy đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 2 của Thông tư 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT từ 01/10/2017) – Doanh nghiệp tự đánh giá và Công bố Hợp Quy:

Các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục theo phương thức tự đánh giá như sau:

– Mẫu Giấy Công bố Hợp Quy theo quy định

– Bản sao Giấy chứng nhận Hợp Quy của thiết bị

– Tài liệu kỹ thuật của thiết bị

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Mẫu dấu ICT của doanh nghiệp

– Kết quả thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT) đã nêu.

 3) Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q: Công bố Hợp Quy là gì? Cơ quan nhà nước nào thụ lý hồ sơ?

A: Công bố Hợp Quy là việc doanh nghiệp công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của thiết bị/ sản phẩm với các quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Đối với các thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Trung tâm kiểm định và Chứng nhận thuộc Cục Viễn Thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ, Cục Viễn Thông là cơ quan ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố Hợp Quy”.

Q: Doanh nghiệp chúng tôi đã có Giấy chứng nhận Hợp Quy, vì sao chúng tôi phải tiếp tục tiến hành thủ tục Công bố Hợp Quy?

A: Theo quy định tại 05/2014/TT-BTTTT (hoặc Thông tư 42/2016/TT-BTTTT áp dụng kể từ ngày 01/10/2017), các sản phẩm được liệt kê tại Phụ lục 1 phải tiến hành cả hai thủ tục này.

Q: Chúng tôi nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn được liệt kê tại Phụ lục 2, vì sao chúng tôi được yêu cầu phải tiến hành cả thủ tục Chứng nhận Hợp Quy và Công bố Hợp Quy?

A: Máy tính cá nhân để bàn có tích hợp chức năng thu phát vô tuyến như Wifi 802.11 a/b/g/n/ac hoặc các giao diện kết nối không dây khác sẽ được coi là thiết bị thu phát vô tuyến được liệt kê tại Phụ lục 1 và bắt buộc phải tiến hành cả hai loại thủ tục.

Q: Giấy “Thông báo tiếp nhận bản Công bố Hợp Quy” có thời hạn hiệu lực là bao lâu?

A: Giấy này có thời hạn hiệu lực lâu dài, không xác định. Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện lại thủ tục trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được ban hành hoặc cập nhật.

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU PHÚC GIA®:

Phúc Gia® – Đơn Vị Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan

Lý do khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm và Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực PhẩmDán Nhãn Năng Lượng,Chứng Nhận Hợp QuyCông Bố Mỹ Phẩm và Dịch Vụ Logistics:

1) Phúc Gia® có bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị đầu tiên đủ năng lực cung cấp dịch vụ Hải Quan cho hơn 500 đơn vị lớn nhỏ trong & ngoài nước: Sharp (2012)SamSung (2012)Hitachi (2013)Electrolux (2013)Panasonic (2013)LG (2013)Sony (2013)Siemens (2013)Mitsubishi (2013)GE (2013)Haier (2014)Toshiba (2014)Carrier (2014)Philips (2014)HappyCook (2015)General (2015)TCL (2015)Alaska (2015);Casper (2015)Gree (2016)Hải Hà (2016)VinMart (2017)
2) Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Tư vấn và Quy trình làm việc chuyên nghiệp, giải đáp được tất cả các thắc mắc của Doanh nghiệp, giúp khách hàng tối ưu được thời gian, tâm trí, sức lực cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục xin giấy phép Thông quan.
3) Phúc Gia® là đơn vị đầu tiên & duy nhất công bố Giá Niêm Yết Toàn Cầu trên Website & Bảo hiểm miễn phí cho khách hàng 1 năm trong trường hợp các quy định pháp luật của Nhà nước thay đổi!

Icon_Cau_Hoi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tại Sao Với Giá Dịch Vụ Ở Phân Khúc Cao, Phúc Gia® Vẫn Được Các Doanh Nghiệp Lựa Chọn Là Đơn Vị Tin Cậy Hàng Đầu Với Các Dịch Vụ Hải Quan

  • Đây cũng là băn khoăn của nhiều khách hàng trước khi lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị cung cấp các Dịch vụ Hải quan.
  • Trong hơn 5 năm qua Phúc Gia® đã phục vụ hơn 500 Doanh nghiệp lớn nhỏ trong Nước và Quốc tế, hơn 90% trong các Doanh nghiệp đã sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® đều nhận xét rằng chất lượng Dịch vụ xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
  • Khách hàng nhận xét rằng: “Với mức giá Doanh nghiệp phải bỏ ra khi sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® là RẺ hơn nhiều so với chi phí và khoảng thời gian Doanh nghiệp tự tìm hiểu để hoàn thành các công việc như: Tự mang sản phẩm đi thử nghiệm; Tự tìm hiểu để soạn hồ sơ; Tự làm việc với các bộ ban ngành để hoàn chỉnh hồ sơ; Tự làm giấy phép Thông quan…”
  • Phúc Gia® cam kết tối ưu hóa thời gian, tâm trí, sức lực và tiền bạc trong quá trình Thông Quan hàng hóa cũng như GIẢM THIỂU RỦI RO trong quá trình cấp giấy phép!

Icon_Bai_Viet_Lien_Quan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

2018.02.08.ICON_LIEN_LAC

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-02-27T08:04:03+07:00