Thủ Tục Công Bố Hợp Quy

THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY

 

1. Công bố Hợp Quy là gì?

Theo Khoản 9, Điều 3 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Công bố Hợp Quy là việc các tổ chức, doanh nghiệp tự công bố đối tượng hoạt động của mình thuộc lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

2. Trình tự thủ tục Công bố Hợp Quy

2.1) Lộ trình thủ tục Công bố Hợp Quy được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng cần Công bố Hợp Quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

- Quá trình đánh giá Hợp Quy có thể do một tổ chức Chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do chính cá nhân, tổ chức Công bố Hợp Quy (bên thứ nhất) thực hiện.

- Đánh giá Hợp Quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Có thể sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp do các tổ chức đánh giá sự phù hợp ở nước ngoài cấp trong trường hợp các tổ chức này phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

- Sau khi có kết quả đánh giá Hợp Quy, các tổ chức kinh doanh có thể Công bố Hợp Quy.

Bước 2: Các tổ chức kinh doanh có thể đăng ký bản Công bố Hợp Quy tại các cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.


2.2) Doanh nghiệp cần thực hiện cụ thể các bước sau:

- Đo kiểm chất lượng sản phẩm: Doanh nghiệp Công bố Hợp Quy mang mẫu sản phẩm đến đơn vị đo lường có thẩm quyền, các cơ quan này sẽ làm việc trong vòng từ 5- 7 ngày để đưa ra kết quả.

- Chuẩn bị hồ sơ Công bố Hợp Quy gồm:

 + Đơn xin Công bố Hợp Quy

 + Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký đầu tư

 + Tài liệu về kỹ thuật của sản phẩm hay chính là kết quả đo kiểm chất lượng sản phẩm

 + Biên bản thử nghiệm kỹ thuật sản phẩm (do đơn vị có thẩm quyền đo lường cấp)

 + Các tài liệu liên quan đến quy trình chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm (ISO Cerfiticate)

- Doanh nghiệp sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ nộp tại Trung tâm kiểm định và chứng nhận I - Cục Viễn Thông. Trung tâm sẽ xem xét hồ sơ trong vòng 10 ngày. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp Công bố Hợp Quy; còn trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trung tâm sẽ thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung hoặc xử lý những vấn đề khác phát sinh.

 

3. Trách nhiệm của các đơn vị Công bố Hợp Quy

- Thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông thích hợp về việc doanh nghiệp Công bố Hợp Quy của mình, đảm bảo cho người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó nắm bắt được thông tin và dễ dàng tiếp cận với sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

- Sử dụng dấu Hợp Quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được Công bố Hợp Quy theo đúng quy định.

- Cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm đã được Công bố Hợp Quy; tiếp tục triển khai duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát theo định kỳ. Khi phát hiện bất kỳ sự không phù hợp của sản phẩm đã được Công bố Hợp Quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, các tổ chức kinh doanh phải thông báo kịp thời bằng văn bản tới các cơ quan chuyên ngành và thực hiện theo đúng chỉ định đưa ra của cơ quan đó.

- Lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ Công bố Hợp Quy cho các sản phẩm, làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về sau.

- Thực hiện việc Công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ Công bố Hợp Quy đã đăng ký hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm đã Công bố Hợp Quy.

 

Các bài viết liên quan đến Nhãn Năng Lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

Dán Nhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh


Các bài viết liên quan đến Hợp Quy:

Dịch Vụ Chứng Nhận Hợp Quy Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Ấm Siêu Tốc Nhanh

Chứng Nhận Hợp Quy Lò Nướng Điện, Vỉ Nướng Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Dự Trữ Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Bình Nước Nóng Tức Thời Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Đèn Compact Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Điều Hòa Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Giặt Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Máy Hút Bụi Nhanh 
Chứng Nhận Hợp Quy Nồi Cơm Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Quạt Điện Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Mát (Tủ Giữ Lạnh Thương Mại) Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Lạnh Nhanh
Chứng Nhận Hợp Quy Tủ Đông (Tủ Kết Đông Lạnh) Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.60/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.6/5 - (63 Phiếu bầu)

Để lại bình luận