Tổng Cục Hải Quan

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CỤC HẢI QUAN – BỘ TÀI CHÍNH

 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

- Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan.

- Tổng cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến:

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hải quan;

b) Các chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, các đề án, dự án quan trọng về hải quan;

c) Dự toán thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định về dự thảo thông tư, các kế hoạch hoạt động hàng năm và các văn bản khác về hải quan.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ, các văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án và đề án về hải quan sau khi được phê duyệt có hiệu lực.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác như:

a) Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong và ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Chính phủ

c) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

d) Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu sau thông quan

đ) Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và  các chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

1. Cơ quan Tổng cục Hải quan ở Trung ương

1.

Vụ Pháp chế

2.

Vụ Hợp tác quốc tế

3.

Vụ Tổ chức cán bộ

4.

Vụ Tài vụ - Quản trị

5.

Văn phòng (có đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh)

6.

Thanh tra

7.

Cục Giám sát hải lý về hải quan

8.

Cục Thuế xuất nhập khẩu

9.

Cục Điều tra chống buôn lậu

10.

Cục Kiểm tra sau thông quan

11.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

12.

Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (có chi nhánh ở một số khu vực)

13.

Đơn vị sự nghiệp: Viện nghiên cứu hải quan

14.

Đơn vị sự nghiệp: Trường Hải quan Việt Nam

15.

Đơn vị sự nghiệp: Báo Hải quan

 

2. Các cơ quan hải quan ở địa phương

- Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Tổng cục Hải quan

- Các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và các đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Website: http://www.customs.gov.vn

 Các bài viết liên quan đến Nhãn năng lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh
Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

DánNhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.84/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.8/5 - (259 Phiếu bầu)

Để lại bình luận