Tổng Cục Thuế

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH

 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

- Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa (gọi chung là thuế) trên phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN); tiến hành tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

- Tổng cục Thuế sẽ có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Tổng cục Thuế có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến:

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; các dự án pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuế;

b) Các chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, các đề án, dự án quan trọng về quản lý thuế;

c) Dự toán việc thu thuế hàng năm theo quy định của Luật NSNN.

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định các dự thảo thông tư, các kế hoạch hoạt động hàng năm và các văn bản khác liên quan quản lý thuế.

- Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch; các chương trình, dự án, đề án về quản lý thuế sau khi được phê duyệt có hiệu lực.

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ về các vấn đề: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;

- Lập hồ sơ kiến nghị, khởi tố các đơn vị tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế; công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

- Xây dựng cơ chế quản lý thông tin về người nộp thuế, hệ thống dữ liệu gồm các thông tin về người nộp thuế một cách khoa học; thực hiện công tác thống kê thuế và chế độ báo cáo tài chính theo lộ trình.

- Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị đến cấp trên có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Tổng cục Thuế được tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương, theo các đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

 Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương:

1.

Vụ Chính sách

2.

Vụ Pháp chế

3.

Vụ Dự toán thu thuế

4.

Vụ Kê khai và Kế toán thuế

5.

Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

6.

Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân

7.

Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn

8.

Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

9.

Vụ Hợp tác quốc tế

10.

Vụ Kiểm tra nội bộ

11.

Vụ Tổ chức cán bộ

12.

Vụ Tài vụ - Quản trị

13.

Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

14.

Thanh tra;

15.

Cục Công nghệ thông tin

16.

Đơn vị sự nghiệp: Trường Nghiệp vụ thuế

17.

Đơn vị sự nghiệp: Tạp chí Thuế

Cơ quan Thuế ở địa phương:

1.

Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế

2.

Chi cục Thuế ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh

 

 Websitehttp://www.gdt.gov.vn

 Các bài viết liên quan đến Nhãn năng lượng:

Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy In Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Lạnh Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Giặt Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Nồi Cơm Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tivi Nhanh
Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang/ Đèn Compact Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Ba Lát (Đèn) Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Quạt Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Máy Biến Áp Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Động Cơ Điện Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Đông Nhanh
Dán Nhãn Năng Lượng Tủ Mát Nhanh

DánNhãn Năng Lượng Lò Hơi Nhanh

  • Xếp hạng hiện tại! 4.82/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.8/5 - (253 Phiếu bầu)

Để lại bình luận