Tổng Hợp Quy Định Pháp Luật Đối Sản Xuất Và Nhập Khẩu Set Top Box

Sản xuất và nhập khẩu Set Top Box hiện nay đang được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà sự hiểu biết liên quan đến thủ tục của các Bộ – Ban – Ngành áp dụng cho việc nhập khẩu Set Top Box cũng như sản xuất thiết này trong nước là điều hết sức quan trọng. Hiểu được điều đó nên Phúc Gia sẽ giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp ở bài viết dưới đây.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. SET TOP BOX (THIẾT BỊ GIẢI MÃ TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH) LÀ GÌ?

Set Top Box là một thiết bị nằm trung gian giữa nguồn tín hiệu và Tivi, có chức năng giải mã tín hiệu truyền hình thu được sau đó chuyền những dữ liệu đó thành âm thanh và hình ảnh được trình chiếu trên màn hình TV. Căn cứ Thông tư 02/2024/TT-BTTTT, hiện có các loại Set Top Box sau:

 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh (bao gồm cả mục 2.1 và 2.2, phụ lục 2); 
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số;
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV;
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2).

Set_Top_Box

II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤTNHẬP KHẨU SET TOP BOX

STT Quy Định Bộ Thông tin và Truyền Thông
1 Văn bản pháp luật quy định –  Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/03/2024 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông;

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 quy định danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số (cần đối chiếu về dải tần hoạt động và mức công suất phát sóng tối đa của WiFi);

–  Thông Tư 24/2022/TT-BTTTT – QCVN 132:2022/BTTTT ngày 30/11/2022 về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin;

 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 132/2018/ NĐ-CP ngày 31/12/2008 chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

–  Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông;

–  Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 30/2011/TT-BTTTT;

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT.

2 Loại giấy phép cần thực hiện/ Yêu cầu – Nhập khẩu Set Top Box

 • Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông
 • Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn
 • Chứng nhận hợp quy
 • Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp)
 • Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

⇒ Bắt buộc phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, chứng nhận hợp quy (nếu có chức năng thu phát sóng WiFi), công bố hợp quy và dán nhãn hợp quy ICT trước khi lưu hành ra thị trường.

Sản xuất Set Top Box trong nước

 • Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn
 • Chứng nhận hợp quy
 • Công bố hợp quy cho sản phẩm tại Cục Viễn thông
 • Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường.
3 Kiểu loại Set Top Box thuộc phạm vi áp dụng Căn cứ vào: mục 2, Phụ lục II danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BTTTT), các sản phẩm sau sẽ phải thử nghiệm và chứng nhận hợp và công bố hợp quy theo quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT:

 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh;
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV
 • Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2)

Mã số HS:

 • 8528.71.11
 • 8528.71.19
 • 8528.71.91
 • 8528.71.99
4 Thời điểm bắt buộc áp dụng Thời gian có hiệu thực thi hành từ ngày 15/08/2011
5 Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn thử nghiệm a. Quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ sóng vô tuyến

b. Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ

c. Quy chuẩn về giải mã tín hiệu truyền hình DVB- T2

d. Quy chuẩn về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối công nghệ thông tin

6 Lưu ý quan trọng trong chính sách nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh Theo Điều 5 Thông tư 02/2024/TT-BTTTT, Set Top Box có tích hợp thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn (thuộc mục 2 Phụ lục I hoặc mục 4 Phụ lục II) và không tích hợp thiết bị phát, thu-phát vô tuyến điện khác đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

 • Nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân nhập khẩu sử dụng;
 • Nhập khẩu tối đa 03 sản phẩm mỗi loại trong lô hàng;
 • Sản phẩm có băng tần hoạt động và thông số kỹ thuật đáp ứng điều kiện kỹ thuật và khai thác quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT.

Được miễn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Theo Điều 5 Thông tư 02/2024/TT-BTTTT, Set Top Box nhập khẩu đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

 • Nhập khẩu tối đa 03 sản phẩm mỗi loại trong lô hàng;
 • Có văn bản cam kết sản phẩm, hàng hóa hàng hóa tuân thủ một phần/ toàn bộ quy chuẩn kỹ thuật có phép thử phá hủy mẫu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn của sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu.

Được miễn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với QCVN 101:2020/BTTTT, QCVN 132:2022/BTTTT, phần nội dung của quy chuẩn kỹ thuật trong đó có đòi hỏi phép thử phá hủy mẫu.

Từ ngày 01/01/2026 Set Top Box sẽ phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy theo quy định về hàm lượng hóa chất độc hại;

Tần số hoạt động và công suất phát của tính năng thu phát vô tuyến cự ly ngắn được tích hợp cho thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình phải phù hợp với các quy định về danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số (hiện hành là Thông tư 08/2021/TT-BTTTT);

Nếu bộ chuyển đổi điện áp đi kèm với sản phẩm hoặc hàng hóa thì quá trình thử nghiệm theo quy chuẩn QCVN 132:2022/BTTTT sẽ được thực hiện cho cả sản phẩm và bộ chuyển đổi điện áp đó. Nếu không đi kèm với sản phẩm quá trình thử nghiệm theo quy chuẩn này sẽ chỉ áp dụng cho sản phẩm mà không bao gồm bộ chuyển đổi điện áp.

7  Thủ tục thực hiện chi tiết trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường  Nhập khẩu Set Top Box

(1) Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông;
(2) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng;
(3) Chứng nhận hợp quy;
(4) Công nhận hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu;
(5) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường.

 Sản xuất Set Top Box trong nước

(1) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng;
(2) Chứng nhận hợp quy cho điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối;
(3) Công bố hợp quy cho sản phẩm tại Cục Viễn thông;
(4) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường.

III. TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM PHÚC GIA CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ GÌ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ GIẢI MÃ TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH (SET TOP BOX)

STT NĂNG LỰC CỦA  PHÚC GIA® BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1

 Năng lực thử nghiệm

 (Chứng nhận/ Chỉ định…)

Phúc Gia đã được chỉ định và còn hiệu lực:

 • QCVN 132:2022/BTTTT

Các quy chuẩn Phúc Gia sẽ hoàn thiện chỉ định vào tháng 9/2024:

 • QCVN 54:2020/BTTTT (Wifi 2.4 GHz);
 • QCVN 65:2021/BTTTT (Wifi 5 GHz);
 • QCVN 112:2017/BTTTT (Phát xạ EMC, Miễn Nhiễm – EMS của Module Wifi);
 • QCVN 118:2018/BTTTT (EMI);
 • QCVN 63:2020/BTTTT (DVB-T2 reveiver)
2  Chi phí Được niêm yết tại đây
3  Thời gian thử nghiệm Từ 09 – 12 ngày
4 Cơ quan xử lý/ tiếp nhận  – Thử nghiệm: Phúc Gia
 – Chứng nhận: Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông (Hà Nội, Đà Nẵng, HCM)
 – Công bố: Cục Viễn thông
5  Hỗ trợ  – Support tư vấn miễn phí 24/24;
 – Tư vấn để nâng cao chất lượng sản phẩm.
6  Liên hệ thử nghiệm Để được hỗ trợ thử nghiệm Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

 Note: Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia trực tiếp thử nghiệm hợp quy sản phẩm Set Top Box theo quy định của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Các dịch vụ như Công bố nhãn năng lượng… Phúc Gia có thể hỗ trợ Quý khách nếu Quý khách yêu cầu.

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

2024-06-07T09:04:40+07:00