Nhãn Năng Lượng: Thông Tư 36/2016/TT-BCT Khác Gì Thông Tư 07/2012/TT-BCT

NHÃN NĂNG LƯỢNG: THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT KHÁC GÌ THÔNG TƯ 07/2012/TT-BCT

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT để hướng dẫn thay đổi Quy định dán Nhãn Năng Lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và có hiệu lực từ 10 tháng 02 năm 2017.

Vì vậy, Công ty Phúc Gia có lập bảng so sánh tổng kết sự khác nhau giữa Thông tư 07/2012/TT-BCT và Thông tư 36/2016/TT-BCT. Qua đó, Phúc Gia mong rằng những nội dung đánh giá tổng kết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và update thông tin mới nhất để phục vụ cho việc dán Nhãn Năng Lượng.

 

THÔNG TƯ 07/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy định trình tự đăng ký, đánh giá, cấp giấy chứng nhận, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận, chỉ định tổ chức thử nghiệm và thực hiện dán Nhãn Năng Lượng.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký, thực hiện dán Nhãn Năng Lượng và thu hồi Nhãn Năng Lượng.

 

=> PGU® nhận xét: Giấy chứng nhận dán Nhãn Năng Lượng sẽ không còn tồn tại.

Vì vậy, BCT có thể sử dụng một dạng công văn xác nhận việc công bố của doanh nghiệp là đúng sự thật, hoặc đúng theo hồ sơ mà doanh nghiệp công bố.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Không áp dụng đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

a) Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu;

b) Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu (không tiêu thụ trong nước);

c) Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

d) Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại: Hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao; hàng hóa tham gia triển lãm, hội chợ; Quà biếu, tặng; Hàng hóa, vật tư, phụ tùng, linh kiện nhập khẩu đơn chiếc phục vụ mục đích sử dụng, thay thế trong các công trình, dự án đầu tư, phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật.

=> PGU® nhận xét: Thông tư mới giúp cho những lô hàng nhập đơn chiếc phục vụ cho chính bản thân doanh nghiệp (không nhằm mục đích thương mại) không phải tốn chi phí đi thử nghiệm và dán Nhãn Năng Lượng.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Mục 2: Các tổ chức thử nghiệm được chỉ định

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Mục 2: Các tổ chức thử nghiệm tham gia thử nghiệm

=> PGU® nhận xét: Các phòng thử nghiệm trong thông tư mới sẽ đa dạng hơn vì chỉ cần có đủ năng lực thử nghiệm đạt yêu cầu.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Dán Nhãn Năng Lượng: là việc dán, gắn, in, khắc Nhãn Năng Lượng lên sản phẩm, bao bì.

Điều 3: Giải thích từ ngữ
Dán 
Nhãn Năng Lượng là việc dán, gắn, in, khắc Nhãn Năng Lượng lên sản phẩm, bao bì, hoặc hiển thị Nhãn Năng Lượng điện tử trên sản phẩm.

=> PGU® nhận xét: Một số sản phẩm như TV, Màn hình máy tính có thể cài đặt vào phần cứng hình ảnh Nhãn Năng Lượng để hiển thị lên màn hình, thay vì phải dán Nhãn Năng Lượng bằng giấy lên vỏ sản phẩm.

Điều 4: Nguyên tắc và phương thức chứng nhận dán nhãn cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

 

=> PGU® nhận xét: Điều 4 trong thông tư 07 bị hủy bỏ

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM

 

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG II: THỬ NGHIỆM VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

=> PGU® nhận xét: Vì không còn tồn tại giấy chứng nhận dán Nhãn Năng Lượng và phòng thử nghiệm đủ năng lực được tự tham gia phát hành phiếu thử nghiệm, nên quy định của thông tư 07 không còn được thể hiện trên thông tư 36.

Điều 5 + Điều 6 + Điều 7:

Tổ chức thử nghiệm độc lập có đủ năng lực nằm trong hệ thống VILAS, được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN ISO/ IEC 17025 hoặc các Tổ chức thử nghiệm nước ngoài đã được công nhận bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

 

Điều 4: Thử nghiệm Hiệu suất Năng Lượng

Tổ chức thử nghiệm dán Nhãn Năng Lượng bao gồm: tổ chức thử nghiệm trong nước (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất); tổ chức thử nghiệm nước ngoài (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất).

Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

=> PGU® nhận xét: Các phòng thử nghiệm trong thông tư mới sẽ đa dạng hơn vì chỉ cần có đủ năng lực thử nghiệm đạt yêu cầu (Lab trong nước thỏa mãn nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Lab nước ngoài theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc tương đương).

Phiếu thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ không còn bị giới hạn thời gian là 6 tháng mà sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

Điều 8: Trình tự thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận dán Nhãn Năng Lượng

Thử nghiệm mẫu điển hình

Lập hồ sơ và gửi về Tổng Cục Năng Lượng

Hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký chứng nhận dán Nhãn Năng Nượng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Kết quả thử nghiệm 

- Hồ sơ, tài liệu, quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp;

- Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng liên quan

Điều 5: Đăng ký dán Nhãn Năng Lượng

Lập hồ sơ đăng ký dán Nhãn Năng Lượng và gửi về Bộ Công Thương

 

Hồ sơ gồm:

- Giấy công bố dán Nhãn Năng Lượng

- Kết quả thử nghiệm

- Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện

- Mẫu Nhãn Năng Lượng dự kiến

=> PGU® nhận xét: Hồ sơ cho việc công bố dán Nhãn Năng Lượng sẽ nhanh chóng và được rút gọn đi rất nhiều.

Điều 9: Sử dụng Nhãn Năng Lượng

Điều 6: Dán Nhãn Năng Lượng

Các thông tin trên Nhãn Năng Lượng

Các thông tin trên Nhãn Năng Lượng

=> PGU® nhận xét: Nhãn năng lượng không còn có Mã số chứng nhận do BCT cấp, có thể trong tương lai mã số phiếu thử nghiệm có thể được sử dụng thay thế?

Điều 10: Chứng nhận lại

Điều 7: Đăng ký dán Nhãn Năng Lượng lại

=> PGU® nhận xét: Khi doanh nghiệp có model mới hoặc trong trường hợp Tiêu chuẩn Việt Nam thay đổi khiến thông tin trên phiếu thử nghiệm do nhà máy/ phòng thí nghiệm cung cấp bị thay đổi cấp Hiệu suất Năng Lượng thì mới cần công bố lại Nhãn Năng Lượng.

CHƯƠNG VI: KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÌNH CHỈ, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG III: KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THU HỒI NHÃN NĂNG LƯỢNG

 

Điều 11: Kiểm tra, giám sát sau chứng nhận

Điều 8: Kiểm tra, giám sát thực hiện dán Nhãn Năng Lượng

Điều 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Điều 13. Quản lý hoạt động thử nghiệm

Không

Điều 14. Đình chỉ sử dụng Nhãn Năng Lượng

Điều 15. Thu hồi giấy chứng nhận dán Nhãn Năng Lượng

Điều 10. Thu hồi Nhãn Năng Lượng

 

=> PGU® nhận xét: Vì không còn tồn tại quyết định dán Nhãn Năng Lượng, nên thông tư mới chỉ kiểm tra việc doanh nghiệp công bố có đúng sự thật hay không.

Nếu doanh nghiệp công bố sai sự thật thì sẽ có những quy định xử phạt và Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẽ thông báo tới người tiêu dùng để tẩy chay doanh nghiệp có hành vi gian lận kết quả thử nghiệm và công bố sai cấp Hiệu suất Năng Lượng.

  • Xếp hạng hiện tại! 4.85/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.9/5 - (257 Phiếu bầu)

Để lại bình luận